Przydatne wzory

 l/min

  = 

l/ha x km/h x W

(na 1 rozpylacz)

60.000         l/ha       

     =   

   60.000 x l/min (na 1 rozpylacz)

km/h x W l/min

 =  litry na minutę
 l/ha  =  litry na hektar
 km/h  =  kilometry na godzinę
 W  =  rozstaw rozpylaczy (w cm) dla opryskiwania powierzchniowego
   =  szerokość oprysku (w cm) dla pojedynczej dyszy, opryskiwania
 pasowego i opryskiwania bez użycia belki polowej
   =  rozstaw rzędów (w cm) podzielony przez liczbę rozpylaczy 
 na rząd dla opryskiwania ukierunkowanego


Przydatne wzory w przypadku zastosowań drogowych


    

 l/km

  =  

 60 x l/min 

 km/hr    

  l/min 

   =  

 l/lkm x km/hr 

 60


l/lkm =  litrów na kilometr pasa drogi

Uwaga: jednostka l/km nie odnosi się do normalnej objętości na jednostkę obszaru. Dotyczy objętości na zmierzoną odległość. Zwiększenie lub zmniejszenie szerokości pasa drogi (szerokości pokosu) nie jest uwzględniane w tych wzorach.


Pomiar prędkości jazdy
Zmierz przebieg próbny w obszarze opryskiwania lub w obszarze o podobnej powierzchni. Zalecana odległość minimalna wynosi 30 i 60 metrów w przypadku pomiaru prędkości odpowiednio do 8 i 14 km/h. Określ czas przejechania odcinka testowego. W celu zapewnienia dokładności należy przeprowadzić test prędkości przy użyciu częściowo wypełnionego opryskiwacza i po ustawieniu obrotów i biegu, które będą używane podczas opryskiwania. Powtórz powyższy proces i uśrednij zmierzone czasy. Do określenia prędkości na poziomie ziemi należy użyć następującego równania lub tabeli z prawej strony.

 

Prękość (km/h)

  =  

Odległość (m) × 3,6

Czas (sekundy)Prędkości

Prędkość 
w km/h

Czas przebycia odcinka kontrolnego 
podany w sekundach:

30 m

60 m

90 m

120 m

5

22

43

65

86

6

18

36

54

72

7

15

31

46

62

8

14

27

41

54

9

24

36

48

10

22

32

43

11

20

29

39

12

18

27

36

13

17

25

33

14

15

23

31

16

14

20

27

18

18

24

20

16

22

25

13

17

30

14

35

12

40

11


Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu