Kalibrowanie opryskiwacza

Opryskiwanie powierzchniowe

Kalibracja opryskiwacza (1) jest przygotowaniem maszyny do pracy oraz (2) oceną stopnia zużycia rozpylaczy. Zapewnia to optymalne zastosowanie rozpylaczy TeeJet®.

Niezbędne wyposażenie:

  • Kontener kalibracyjny TeeJet
  • Kalkulator
  • Szczotka do czyszczenia TeeJet
  • Jeden nowy rozpylacz TeeJet tego samego rozmiaru co rozpylacze w opryskiwaczu
  • Stoper lub zegarek z sekundnikiem

ETAP 1 — Sprawdź prędkość traktora/opryskiwacza!

Znajomość rzeczywistej prędkości opryskiwacza ma zasadnicze znaczenie dla dokładnego opryskiwania. Wskazania prędkościomierza i niektórych elektronicznych urządzeń pomiarowych mogą być niedokładne z powodu poślizgów kół. Sprawdź czas potrzebny do przejechania 30- lub 60-metrowego odcinka po polu. Słupki w ogrodzeniu mogą służyć jako znaczniki stałe dystansu. Początkowy słupek powinien być wystarczająco daleko, aby umożliwić traktorowi/opryskiwaczowi osiągnięcie zaplanowanej prędkości w czasie zabiegu. Należy utrzymywać tę prędkość podczas całego przejazdu między znacznikami „początek” i „koniec”. Najdokładniejsze pomiary można uzyskać w odniesieniu do zbiornika oprysku zapełnionego do połowy. Po ustaleniu poprawnego ustawienia obrotów silnika i biegu należy oznaczyć tachometr lub prędkościomierz, aby mieć możliwość kontrolowania prędkości roboczej w czasie opryskiwania.

ETAP 2 — Dane wyjściowe

Przed rozpoczęciem opryskiwania 
należy zanotować następujące informacje:
    

  Przykład

Typ rozpylacza w opryskiwaczu
(Wszystkie rozpylacze muszą być jednakowe)
 --    TT11004 rozpylacz 
  płaskostrumieniowy
Przykładowa dawka cieczy
(Należy uwzględnić zalecenia z etykiety preparatu)
 --    190 l/ha
Zmierzona prędkość opryskiwacza  --    10 km/godz.
Rozstaw rozpylaczy  --   50 cmETAP 3 — Obliczanie wymaganej wydajności rozpylacza

Wydajność rozpylacza w l/min można obliczyć za pomocą wzoru.

Wzór:

l/min

=

 l/ha x km/h x W

60000


Przykład:

l/min

=

190 x 10 x 50

60 000


Odpowiedż:
1,58 l/min


ETAP 4 — Ustawianie poprawnego ciśnienia

Włącz opryskiwacz i sprawdź, czy nie ma wycieków lub zatkanych rozpylaczy. Sprawdź i w razie potrzeby wyczyść wszystkie dysze i filtry za pomocą szczotki TeeJet. Wymień jeden rozpylacz i filtr na identyczny nowy rozpylacz i filtr na belce opryskiwacza.

Sprawdź odpowiednią tabelę wyboru rozpylacza i określ ciśnienie wymagane do zapewnianie wydajności wyjściowej dyszy obliczonej według wzoru podanego w etapie 3 w odniesieniu do nowej dyszy. Ponieważ wszystkie wartości w tabelach są oparte na rozpylaniu wody, należy użyć współczynników konwersji podczas opryskiwania roztworami cięższymi lub lżejszymi od wody.

Przykład: (przy wykorzystaniu powyższych danych wejściowych) w tabeli TeeJet na stronie 9 można znaleźć rozpylacz o płaskim strumieniu TT11004. W tabeli zostało podane, że ta dysza zapewnia uzyskanie wydajności 1,58 l/min przy 3 barach.

Włącz opryskiwacz i wyreguluj ciśnienie. Do pojemnika kalibracyjnego zbieraj przez minutę ciecz wylatującą z nowej dyszy i zmierz jej objętość. W razie potrzeby wyreguluj ciśnienie do chwili zebrania 1,58 l/min w naczyniu pomiarowym.

W ten sposób zostało ustawione odpowiednie ciśnienie opryskiwacza. Opryskiwacz, przy zachowaniu obliczonej prędkości roboczej, będzie pracował zgodnie z zaleceniami producenta środka ochrony roślin.

ETAP 5 — Sprawdzenie systemu

Diagnostyka problemu: Teraz należy sprawdzić wielkość wypływu dla kilku rozpylaczy na każdej sekcji belki opryskowej. Jeśli wielkość wypływu w dowolnym rozpylaczu jest o 10 procent większa lub mniejsza niż nowo zainstalowanego rozpylacza, sprawdź ponownie wydajność z tej dyszy. Jeśli uszkodzony jest tylko jeden rozpylacz, zamień go oraz filtr na nowy, po czym system będzie gotowy do opryskiwania. Jeśli jednak wadliwy będzie drugi rozpylacz, należy wymienić wszystkie dysze na całej belce opryskowej. Może się to wydawać dziwne, ale praktyka wskazuje, że dwa zużyte rozpylacze na belce opryskowej są w pełni wystarczającym wskaźnikiem występowania uszkodzeń rozpylaczy w ogóle. Wymiana tylko pary zużytych rozpylaczy może stanowić potencjalne źródło poważnych problemów dla właściwego zastosowania środka ochrony.

Zastosowania pasowe i kierunkowe

Jedyną różnicą między powyższą procedurą i kalibracją w odniesieniu do zastosowań pasowych lub ukierunkowanych jest wartość „W” z wzoru podanego przy omawianiu etapu 3.

Dla pojedynczego rozpylacza w opryskiwaniu pasowym:
     W  =  szerokość opryskiwanego pasa lub pokosu (w cm).

Dla opryskiwania pasowego zespołem rozpylaczy:
     W  =  odstęp rzędów (w cm) podzielony przez liczbę dysz na rząd.


Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu