Informacje o ciśnieniu opryskiwania

Natężenie przepływu

Natężenie przepływu w rozpylaczu zmienia się wraz z ciśnieniem opryskiwania. Ogólna zależność pomiędzy wartością natężenia przepływu w l/min i ciśnieniem jest następująca:

l/min1

=

√bar1

 l/min2

√bar2


To równanie jest objaśnione na ilustracji z prawej strony. Mówiąc w skrócie, aby podwoić przepływ przez dyszę, należy czterokrotnie zwiększyć ciśnienie.

Wyższe ciśnienie nie tylko zwiększa szybkość przepływu przez dyszę, ale wpływa również na wielkość kropli i stopień zużycia dyszy. W miarę wzrostu ciśnienia zmniejsza się wielkość kropli i zwiększa szybkość zużycia dyszy.

Wartości podane w tabelach tego rozdziału wskazują najczęściej używane zakresy ciśnienia w odniesieniu do odpowiednich rozpylaczy. Jeśli potrzebne są informacje na temat wydajności rozpylaczy poza podanym zakresem ciśnienia, należy zwrócić się do działu rolnego firmy TeeJet Technologies.

      Pressure_1 Pressure_2


Kąt strumienia i pokrycie

W zależności od typu i wielkości rozpylacza ciśnienie robocze może mieć znaczny wpływ na wartość kąta strumienia i jakość rozpylenia cieczy. Jak przedstawiono poniżej dla rozpylacza o strumieniu płaskim 11002, zmniejszenie ciśnienia powoduje zmniejszenie kąta strumienia i pogorszenie pokrycia opryskiwanej powierzchni.

Wartości w tabelach w tym katalogu dotyczą opryskiwania wodą. Generalnie, ciecze bardziej lepkie od wody tworzą stosunkowo mniejsze kąty strumienia, zaś ciecze z napięciem powierzchniowym mniejszym od wody – wytwarzają szersze kąty strumienia. W sytuacji, gdy ważna jest równomierność oprysku, należy zwracać uwagę na to, aby rozpylacze pracowały w odpowiednim zakresie ciśnienia.

Uwaga: Sugerowane minimalne wysokości opryskiwania dla belek opryskowych odnoszą się do rozpylaczy rozpylających wodę z nominalnym kątem strumienia.

Spadek ciśnienia na wybranych podzespołach opryskiwacza

Numer Elementu

Typowy spadek ciśnienia (w barach) dla 
różnych wielkości przepływu (l/min)

10
 l/min

18
 l/min

26
 l/min

30
 l/min

34
 l/min

38
 l/min

56
 l/min

68
 l/min

120
 l/min

  AA2 GunJet®

0,14

0,37

0,69

 

1,1

 

 

 

 

  AA18 GunJet

0,34

0,90

1,7

 

2,8

 

 

 

 

  AA30L GunJet

 

0,97

 

 

 

 

 

 

 

  AA43 GunJet

 

0,69

0,14

 

 

 

 

 

 

  AA143 GunJet

 

0,06

0,12

 

 

0,24

0,54

 

 

  Válvula AA6B

 

0,10

0,17

0,24

0,28

0,34

0,79

1,1

 

  Válvula AA17

 

0,10

0,17

0,24

0,28

0,34

0,79

1,1

 

  Válvula AA144A

 

0,10

0,17

0,24

0,28

0,34

0,79

1,1

 

  Válvula AA1441-1-3

 

 

 

0,.34

 

 

 

 

 

  Válvula AA145

 

 

 

 

 

 

 

0,34

 

  Válvula 344BEC-24-C

 

 

 

 

 

 

 

 

0,34


Spadek ciśnienia dla różnych wielkości węży

 Przepływ 
w l/min

Spadek ciśnienia na długości 3 m bez połączeń

 6,4 mm

 9,5 mm

 12,7 mm

 19,0 mm

 25,4 mm

 bar

 Kpa 

 bar

 Kpa

 bar

 Kpa

 bar

 Kpa

 bar

 Kpa 

 1,9

0,1

 9,6

 

 1,4

 

 

 

 

 

 

 3,8

 

 

 

 4,8

 

 

 

 

 

 

 5,8

 

 

 0,1

 9,6

 

 2,8

 

 

 

 

 7,7

 

 

 0,2

 16,5

 

 4,1

 

 

 

 

 9,6

 

 

 0,2

 23,4

 0,1

 6,2

 

 

 

 

 11,5

 

 

 

 

 0,1

 8,3

 

 

 

 

 15,4

 

 

 

 

 0,1

 13,8

 

 

 

 

 19,2

 

 

 

 

 0,2

 20,0

 

 2,8

 

 

 23,1

 

 

 

 

 0,3

 27,6

 

 4,1

 

 

 30,8

 

 

 

 

 

 

 0,1

 6,2

 

 2,1

 38,5

 

 

 

 

 

 

 0,1

 9,6

 

 2,8Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu