Systemy instalacyjne w opryskiwaczach

Poniższe schematy instalacji cieczowych w opryskiwaczach zostały przytoczone jako wytyczne do celów poglądowych. Zawory sterowane ręcznie mogą być zastąpione zaworami elektrycznymi. Jednak kolejność występowania tych zaworów powinna pozostać bez zmian. Należy zwrócić uwagę, że jedną z najpowszechniejszych przyczyn przedwczesnych awarii zaworów jest ich nieprawidłowa instalacja.

Pompy o stałym natężeniu wypływu

Pompy tłokowe, wałeczkowe i membranowe zaliczają się do pomp wyporowych o stałym natężeniu wypływu. Oznacza to, że wypływ z pompy jest proporcjonalny do prędkości obrotowej i praktycznie nie zmienia się przy różnym ciśnieniu. Kluczowym składnikiem systemu z pompą wyporową jest zawór nadmiarowo-regulacyjny. Prawidłowe umieszczenie i wielkość zaworu regulacyjnego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i dokładności pracy pompy wyporowej o stałym wypływie.

Schemat instalacji dwudrożny

Positive 2-way Pump

Schemat instalacji trójdrożnej

Positive 3-way Pump

 

Pompy wyporowe o zmiennym natężeniu wypływu

Pompa odśrodkowa jest najczęściej spotykaną pompą wyporową o zmiennym wypływie. Wypływ z tego typu pompy zależy od wartości ciśnienia. Jest to doskonałe rozwiązanie do dostarczania dużych objętości cieczy przy niskich ciśnieniach. Kluczowym składnikiem pompy odśrodkowej jest zawór dławiący. Ręcznie sterowany zawór dławiący na linii głównego wylotu jest odpowiedzialny za dokładność działania pompy odśrodkowej.

Non Positive 2-way Pump


Schemat instalacji dwudrożny

                        

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu