Rozstaw rozpylaczy i minimalne wysokości opryskiwania

Rozstaw rozpylaczy

Jeśli rozstaw rozpylaczy na belce różni się od podanych w tabelach, należy pomnożyć wartości zużycia cieczy w l/ha z tabeli przez jeden z poniższych współczynników.

Odstęp pomiędzy
rozpylaczami 50 cm

Odstęp pomiędzy
rozpylaczami 75 cm

Odstęp pomiędzy
rozpylaczami 100 cm

Inny
Rozstaw 
(cm)

Współczynnik
Przeliczeniowy

Inny
Rozstaw
(cm)

Współczynnik
Przeliczeniowy

Inny
Rozstaw
(cm)

Współczynnik
Przeliczeniowy

20

2,5

40

1,88

70

1,43

25

2

45

1,67

75

1,33

30

1,67

50

1,5

80

1,25

35

1,43

60

1,25

85

1,18

40

1,25

70

1,07

90

1,11

45

1,11

80

0,94

95

1,05

60

0,83

90

0,83

105

0,95

70

0,71

110

0,68

110

0,91

75

0,66

120

0,63

120

0,83Sugerowane minimalne wysokości opryskiwania

Sugerowane w poniższej tabeli wysokości rozpylaczy są oparte na minimalnym nakładaniu się strumieni wymaganym do uzyskania równomiernego opryskiwania. Jednak w wielu przypadkach typowa regulacja wysokości jest oparta na stosunku odstępu rozpylaczy do wysokości równym 1 do 1. Na przykład rozpylacze z płaskim strumieniem 110° oddalone o 50 cm są zazwyczaj ustawiane na wysokości 50 cm nad celem opryskiwania.

Rozpylaczy

Wysokość rozpylaczy (cm)

Kąt
strumienia

Odstęp pomiędzy
rozpylaczami
 50 cm

Odstęp pomiędzy
rozpylaczami 
75 cm

Odstęp pomiędzy 
rozpylaczami
 100 cm

  Standardowy 
  TeeJet®, TJ

65°

75

100

 NR*

  TeeJet, XR, TX, DG, TJ

80°

60

80

 NR*

  TeeJet, XR, DG, TT,
  TTI, TJ, DGTJ, AI, AIXR

110°

40

60

 NR*

  FullJet

120°

  40**

   60**

  75**

  FloodJet, TK, TF

120°

   40***

     60***

   75***


*   Niezalecane.
**   Wysokość rozpylaczy w oparciu o ich odchylenie od 30° do 45°.
***     Wysokość rozpylaczy o strumieniu szerokokątnym jest uzależniona od ich pochylenia. 
Krytycznym czynnikiem jest osiągnięcie podwójnego nakładania oprysku.

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu