Oznakowanie rozpylaczyOferta zawiera wiele typów rozpylaczy, o różnym natężeniu przepływu, kącie strumienia, wielkości kropel oraz kształtcie strumienia. Niektóre z tych charakterystyk są określone przez numer rozpylacz. 

Dla każdego rodzaju końcówki opryskiwacza przyjęto określone jednostki pracy. Na przykład, dla standardowych płaskich końcówek TeeJet® przyjętą jednostką są GPM (galony na minutę) a dla końcówek pustostożkowych o znacznie mniejszej pojemności przyjęto GPH (galony na godzinę).

Trzeba pamiętać, że podczas wymiany zużytych rozpylaczy należy kupić ten sam numer rozpylacza, co zapewni ponownie poprawne dozowanie opryskiwacza.

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu