Klasyfikacja wielkości kropli

Wybór rozpylacza jest często oparty na wielkości kropli. Wielkość kropli z dyszy staje się bardzo ważna, gdy skuteczność konkretnego środka chemicznego ochrony roślin jest uzależniona od pokrycia lub, gdy priorytetem jest uniknięcie opryskiwania poza obszarem docelowym.

Większość rozpylaczy używanych w rolnictwie można zaklasyfikować jako wytwarzające drobne, średnie, grube i bardzo grube krople. Rozpylacze wytwarzające drobne krople są zazwyczaj zalecane do zastosowań po wschodach roślin wymagających doskonałego pokrycia opryskiwanych powierzchni. W rolnictwie najczęściej znajdują zastosowanie rozpylacze wytwarzające krople średniej wielkości. Mogą być one stosowane do herbicydów o działaniu kontaktowym lub systemicznym, powierzchniowo nanoszonych herbicydów przed wschodami roślin, insektycydów i fungicydów.

Przy wyborze odpowiedniego rozpylacza wytwarzającego krople o wielkości odpowiadającej jednej z sześciu kategorii należy pamiętać, że jedna dysza może wytwarzać krople o różnej wielkości przy różnych ciśnieniach. Rozpylacz może wytwarzać średnie krople przy niskim ciśnieniu a krople drobne przy wyższym ciśnieniu.

Klasyfikacja wielkości kropli*

VF

  F

 M

 C

VC

XC


VF = Bardzo drobne
F = Drobne
M = Średnie
C = Grube
VC = Bardzo grube
XC = Ekstremalnie grube

*Klasyfikacje wielkości kropel są oparte na specyfikacjach BCPC i są zgodne ze standardem S-572 ASAE w dniu druku tego dokumentu. Klasyfikacje mogą ulegać zmianom.


W celu uzyskania bliższych informacji na temat określonej wielkości kropli proszę wybrać jedną z poniższych nasadek:  

Turbo TeeJet®, AI/AIC TeeJet®, Turbo TwinJet®, Turbo TeeJet Induction®

XR/XRC TeeJet®, TP TeeJet®, TurfJet, Turbo FloodJet®, DG TwinJetv, TwinJet®, DG TeeJet® Even, DG TeeJet® 


Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu