Współczynniki przeliczeniowe

Opryskiwanie cieczą o gęstości innej niż woda

Ponieważ wszystkie wartości podawane w tabelach w tym katalogu są obliczane w oparciu o rozpylanie wody, , której litr waży 1 kg, w przypadku opryskiwania roztworami cieczy cięższych lub lżejszych od wody należy użyć współczynników przeliczeniowych. W celu określenia właściwego rozmiaru rozpylacza dla danego roztworu cieczy należy najpierw pomnożyć żądaną wartość wypływu w l/min lub dawkę w l/ha przez współczynnik przeliczeniowy dla wody. Następnie korzystając z nowej, przeliczonej wartości w l/min lub l/ha dokonać wyboru odpowiedniego rozpylacza.

Przykład:
Wymagana dawka opryskiwania wynosi 100 l/ha cieczy o gęstości 1,28 kg/l. Poprawną wielkość dyszy należy określić w następujący sposób:

l/ha (cieczy innej niż woda) X współczynnik przeliczeniowy 
     = l/ha

100 l/ha (roztwór 1,28 kg/l) × 1,13
     = 113 l/ha (woda)

Należy dobrać wielkość rozpylacza, który dostarczy 113 l/ha wody przy danym ciśnieniu.

Clężar właściwy – kg/l

Współczynnik
 Przeliczeniowy

0,84

0,92

0,96

0,88

1,00 - WATER

1,00

1,08

1,04

1,20

1,10

1,28 - 28% nitrogen

1,13

1,32

1,15

1,44

1,20

1,68

1,30


 

Różne współczynniki przeliczeniowe

Jeden hektar  =  10 000 metrów kwadratowych 
                       =   2,471 akra

Jeden akr   =  0,405 hektara

Jeden litr na hektar  =  0,40 litra na akr

Jeden kilometr  =  1000 metrów
                         =  3300 stóp 
                         =  0,621 mili

Jeden litr  =  0,26 gal
                =  0,22 gal ang.

Jeden bar  =  100 kilopaskali (kPa) 
                 =  14,5 funta na cal kwadratowy

Jeden kilometr na godzinę  =  0,62 mili na godzinę
 

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu