Informacje o rdzy azjatyckiej

W związku z potencjalnymi stratami upraw wynoszącymi 10 - 90%, których źródłem jest rdza azjatycka, dokonujemy wszelkich starań w celu informowania użytkowników o prawidłowym doborze rozpylaczy i technikach stosowania.

Prawidłowy rozpylacz jest najtańszym elementem, dzięki któremu użytkownik może zabezpieczyć swoje plony i inwestycje.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące zagrożenia rdzą (ASR) i pomagające w uzyskaniu lepszej ochrony przeciwko rdzy azjatyckiej.

Dokumentacja
Explains the automated system that uses advanced liquid plus air nozzle technology to give the operator the ability to adjust droplet size on-the-go regardless of changes in speed or liquid pressure.
Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu