Przegląd wszystkich
Rozpylacze opryskiwania powierzchniowego
Rozpylacze używane do typowego opryskiwania opryskiwaczami wyposażonymi w belki. Rozpylacze te zazwyczaj dają spłaszczony rozkład opryskiwania o zaostrzonych końcach, które nakładają się z sąsiednimi rozpylaczami.
Rozpylacze montowane bez belki
Rozpylacze stosowane w opryskiwaczach bezbelkowych. Te rozpylacze zwykle dają bardzo szeroki rozkład opryskiwania.
Rozpylacze opryskiwania pasowego
Rozpylacze stosowane tam gdzie wymagane jest opryskiwanie określonej powierzchni lub pasa. Rozpylacze te zwykle mają równe rozkłady opryskiwań na całej szerokości i nie wymagają nakładania.
Rozpylacze specjalistyczne
Rozpylacze wykorzystywane w różnych zastosowaniach, jak sady, winnice. Takie rozpylacze zwykle są przeznaczone do wysokiego zakresu ciśnień.
Dysze do nawożenia
Rozpylacze przeznaczone do płynnych nawozów. Rozpylacze te zwykle dają opryskiwanie strumieniem.
Dysze do płukania zbiorników
Rozpylacze zwykle stosowane do spłukiwania oraz mycia zbiorników i pojemników. Te rozpylacze zazwyczaj dają opryskiwanie wirujące.
Komponenty belki
Wybór komponentów instalowanych na belkach lub innych konstrukcjach w celu osadzenia i utrzymywania rozpylaczy. Produkty od korpusów do rozpylaczy i kołpaki poprzez klamry oraz inne mocowania.
Zawory i sterowanie sekcjami
Wybór produktów stosowanych do sterowania cieczą lub urządzeń włączających i wyłączających w opryskiwaczach. Produkty od zaworów magnetycznych trzpieniowych do kulowych, w wersji ręcznej lub elektrycznej.
Filtry
Produkty stosowane jako urządzenia filtrujące w opryskiwaczach. Wybór od większych filtrów liniowych do małych filtrów przy pojedynczych rozpylaczach.
Opryskiwacze
Zwykle stosowane przy ręcznym sterowaniu z możliwością włączania / wyłączania. Wybór różnego zakresu wydajności i materiału konstrukcyjnego.
Nawigacja GPS
Produkty zwykle używane w celu nawigacji polowej z wykorzystaniem systemu satelitarnego GPS. Szeroki zakres możliwości i dokładności prowadzenia.
Oprogramowanie do mapowania pól
Oprogramowanie wykorzystywane w nawigacji GPS do mapowania pól podczas różnych zabiegów.
Odbiorniki i akcesoria GPS
Odbiorniki sygnału GPS współpracują z nawigatorami TeeJet. Różnią się funkcjami oraz dokładnością nawigacji.
Wspomagany produkty sterowniczy
Produkty stosowane do automatycznie wspomaganego sterowania z wykorzystaniem sygnału GPS. Różnią się funkcjami oraz dokładnością nawigacji.
Sterowanie sekcjami belki
Produkty stosowane w celu zwiększenia wydajności nawigatorów. Od automatyki włączania sekcji do kompensacji pochyłu.
Sterujący opryskiwaniem
Elektroniczne systemy kontroli służące do dokładnego dozowania nawozów i materiałów ochrony roślin uprawnych.
System bezpośredniego wtryskiwania środków chemicznych
Systemy kontrolne, pompy dozujące, zbiorniki substancji chemicznych oraz akcesoria do systemów z bezpośrednim wtryskiem.
Rozwiązania ISOBUS i ISO 11783
Produkty rolnicze spełniające międzynarodowe standardy zgodności.
Czujniki prędkości, przepływomierze i ciśnienia
Czujniki stosowane w wielu rozwiązaniach kontrolnych i monitorujących.
Zawory regulacyjne
Specjalne zawory przeznaczone do kontroli dawkowania produktów. Obejmują zarówno kontrolę produktu dozowanego bezpośrednio jak i serwomotor oraz zaworów sterowania hydraulicznego i PWM.
Kontrola dozowania gnojowicy
Systemy kontroli przeznaczone do precyzyjnego dawkowania produktów pochodzenia zwierzęcego.
Kontrola nanoszenia substancji ziarnistych
Systemy kontroli przeznaczone do precyzyjnego dawkowania nawozów ziarnistych.
Monitory straty ziarna
Łączą wskaźniki pojemności, czujniki strat ziarna oraz powiązane wyposażenie.
Kontrolery TramLine
Kontrola siewnika w celu automatycznego tworzenia ścieżek przejazdowych podczas siania.
Monitorowanie traktora i urządzenia
Systemy monitorowania wydajności traktora i urządzeń włącznie z monitorami RPM, prędkości i pracy.
Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu