Produkty do opryskiwania

TTI-boom.jpg

Rozpylacze opryskiwania powierzchniowego
Rozpylacze używane do typowego opryskiwania opryskiwaczami wyposażonymi w belki. Rozpylacze te zazwyczaj dają spłaszczony rozkład opryskiwania o zaostrzonych końcach, które nakładają się z sąsiednimi rozpylaczami.
Rozpylacze montowane bez belki
Rozpylacze stosowane w opryskiwaczach bezbelkowych. Te rozpylacze zwykle dają bardzo szeroki rozkład opryskiwania.
Rozpylacze opryskiwania pasowego
Rozpylacze stosowane tam gdzie wymagane jest opryskiwanie określonej powierzchni lub pasa. Rozpylacze te zwykle mają równe rozkłady opryskiwań na całej szerokości i nie wymagają nakładania.
Rozpylacze specjalistyczne
Rozpylacze wykorzystywane w różnych zastosowaniach, jak sady, winnice. Takie rozpylacze zwykle są przeznaczone do wysokiego zakresu ciśnień.
Dysze do nawożenia
Rozpylacze przeznaczone do płynnych nawozów. Rozpylacze te zwykle dają opryskiwanie strumieniem.
Dysze do płukania zbiorników
Rozpylacze zwykle stosowane do spłukiwania oraz mycia zbiorników i pojemników. Te rozpylacze zazwyczaj dają opryskiwanie wirujące.
Komponenty belki
Wybór komponentów instalowanych na belkach lub innych konstrukcjach w celu osadzenia i utrzymywania rozpylaczy. Produkty od korpusów do rozpylaczy i kołpaki poprzez klamry oraz inne mocowania.
Zawory i sterowanie sekcjami
Wybór produktów stosowanych do sterowania cieczą lub urządzeń włączających i wyłączających w opryskiwaczach. Produkty od zaworów magnetycznych trzpieniowych do kulowych, w wersji ręcznej lub elektrycznej.
Filtry
Produkty stosowane jako urządzenia filtrujące w opryskiwaczach. Wybór od większych filtrów liniowych do małych filtrów przy pojedynczych rozpylaczach.
Opryskiwacze
Zwykle stosowane przy ręcznym sterowaniu z możliwością włączania / wyłączania. Wybór różnego zakresu wydajności i materiału konstrukcyjnego.
Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu