Łatwa decyzja dla precyzji

ez decision-PL


RealView® Guidance Over Video - nawigacja z podglądem - wyłącznie dzięki TeeJet! 

  • Jednoczesne podawanie danych nawigacji i wyświetlanie obrazu na żywo 
  • Operator widzi dane nawigacji na rzeczywistym, a nie wirtualnym obrazie 
  • Większa łatwość sprawdzania, czy pojazd jest na właściwej ścieżce, szczególnie w rzędach końcowych. Większa dokładność i efektywność 
  • Dzięki możliwości zastosowania do ośmiu kamer, operator może łatwiej śledzić pracę trudnych do obserwacji urządzeń
  • Operator ma możliwość wyboru obrazu: nawigacja z podglądem, tylko dane nawigacji lub tylko podgląd 

Korzyści, jakie nawigacja z podglądem RealView (Guidance Over Video) dodaje do naszych nowych produktów rolnictwa precyzyjnego:

Satelitarna nawigacja rolnicza Matrix® Pro

FieldPilot® - system automatycznego kierowania  

UniPilot® Kierowanie wspomagane

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu