System bezpośredniego wtryskiwania środków chemicznych

roadsidespray.jpg

Zalety systemów bezpośredniego wtryskiwania środków chemicznych

  • Główny zbiornik zawiera czystą wodę, a nie mieszaninę środków chemicznych.
  • Skoncentrowane środki chemiczne są dokładnie wtryskiwane i mieszane przed samym opryskiem z belki.
  • Zmniejszone narażenie operatora na skoncentrowane środki chemiczne.
  • W głównym zbiorniku nie ma wstępnie wymieszanych środków chemicznych.
  • Po zakończeniu zabiegu nie ma pozostałości wymieszanych produktów  do utylizacji.
  • Niewykorzystane skoncentrowane środki chemiczne pozostają bezpieczne i pod ochroną w specjalnym zbiorniku.
  • Operator może się szybko przełączyć z jednego środka chemicznego na inny bez czyszczenia i spłukiwania zbiornika głównego.
  • Ilości stosowanych środków chemicznych można dostosować przez zmianę ich koncentracji wtryskiwanych do cieczy roboczej.
Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu