Kontrola nanoszenia substancji oraz wyposażenia

Rau-sprayer-in-wheat.jpg

Sterujący opryskiwaniem
Elektroniczne systemy kontroli służące do dokładnego dozowania nawozów i materiałów ochrony roślin uprawnych.
System bezpośredniego wtryskiwania środków chemicznych
Systemy kontrolne, pompy dozujące, zbiorniki substancji chemicznych oraz akcesoria do systemów z bezpośrednim wtryskiem.
Rozwiązania ISOBUS i ISO 11783
Produkty rolnicze spełniające międzynarodowe standardy zgodności.
Czujniki prędkości, przepływomierze i ciśnienia
Czujniki stosowane w wielu rozwiązaniach kontrolnych i monitorujących.
Zawory regulacyjne
Specjalne zawory przeznaczone do kontroli dawkowania produktów. Obejmują zarówno kontrolę produktu dozowanego bezpośrednio jak i serwomotor oraz zaworów sterowania hydraulicznego i PWM.
Kontrola dozowania gnojowicy
Systemy kontroli przeznaczone do precyzyjnego dawkowania produktów pochodzenia zwierzęcego.
Kontrola nanoszenia substancji ziarnistych
Systemy kontroli przeznaczone do precyzyjnego dawkowania nawozów ziarnistych.
Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu