Prywatność

Zobowiązanie do poufności informacji

Firma Spraying Systems Co. ma świadomość znaczenia zaufania Klientów. Ponieważ w celu świadczenia naszych usług gromadzimy dane osobowe naszych Klientów, przyjęliśmy zasadę traktowania wszystkich powierzonych nam informacji jako poufnych. Bezpieczne przechowywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie ich wyłącznie w sposób zaakceptowany przez Klientów stanowi główny priorytet Spraying Systems Co. W związku z tym poniżej umieszczamy zobowiązanie do poufności informacji wobec naszych klientów indywidualnych:

  • Wszelkie powierzone nam dane Klientów będą chronione zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i poufności. 
  • Zbieranie i wykorzystywanie danych naszych Klientów zostaną ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego w celu dostarczenia im określonych usług. Obejmuje to doradztwo w zakresie naszych produktów, usług i innych oraz zarządzania naszymi przedsięwzięciami. 
  • Wyłącznie autoryzowane osoby, przeszkolone w odpowiedniej obróbce danych naszych Klientów będą miały dostęp do tych informacji. Pracownicy naruszający te zasady zostaną poddani sankcjom dyscyplinarnym. 
  • Dane naszych Klientów nie zostaną przekazane żadnym organizacjom za wyjątkiem weryfikacji kredytowej za pośrednictwem uznanych źródeł informacyjnych oraz izb rozrachunkowych, lub też w przypadkach dozwolonych prawnie. 
  • W każdym przypadku zawierania umów z innymi organizacjami świadczącymi usługi pomocnicze żądamy przestrzegania naszych zasad i umożliwienia nam kontroli ich przestrzegania

Prowadzone przez nas transakcje na terenie naszej działalności odbywają się w sposób zgodny z naszymi zasadami.

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu