Zaktualizuj oprogramowanie w konsoli Matrix™ na nowy Matrix® Pro

Zanim przeprowadzisz aktualizację!

 Zanim rozpoczniesz aktualizację Matrixa do wersji 2.0x, upewnij się, że Twoja obecna konsola jest w wersji 1.04 lub wyższej.

Jeżeli Twoja konsola działa w wersji starszej niż 1.04, proszę kliknąć tutaj aby, zaktualizować oprogramowanie do wersji 1.04, przed przeprogramowaniem do wersji 2.0x. Aktualizowanie do wersji 2.0x wersji starszych niż 1.04 spowoduje utratę wszystkich ustawień indywidualnych, a konsola może nie działać prawidłowo po takiej aktualizacji.

Zanim przeprowadzisz aktualizację...
Przed aktualizacją Twojego Matrixa do Matrixa Pro, trzeba przeprogramować swoje moduły: SCM, TGM oraz AGM do wersji 10.0x.

Aktualizacje tych modułów można przeprowadzić jedynie w warunkach fabrycznych. Po dokładne informacje, proszę spojrzeć poniżej na skrót adresowy dot. aktualizacji oprogramowania wersji 10.0x.

Aby opcje automatycznego sterowania oraz przechyłu mogły być całkowicie funkcjonalne, Matrix Pro wersja 2.04 wymaga TGM, SCM oraz AGM wersja 10.03.

Kliknij tutaj aby uzyskać aktualizację oprogramowania Matrix Pro, wersja 2.0x

 MatrixPro 840G RV guideliens+steer

Kliknij tutaj w celu zasięgnięcia więcej informacji o Matrixie Pro 

  

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu