Aktualizacja oprogramowania v1.04 dla Matrix

Aktualizacja oprogramowania v1.04 dla Matrix

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zaprezentowana aktualizacja oprogramowania v1.04 jest w pełni przetestowana i zawiera dużo ważnych zmian wpływających na pracę produktu.

Aktualizacje obejmują:

  • ulepszoną reakcję ekranu dotykowego
  • opcję Podziału Ekranu w trybie nawigacji RealView dla Matrix 570G
  • ulepszoną kalibrację ekranu dotykowego dla Matrix 570
  • możliwość zastosowania do 8 kamer w  Matrix 570G (with the 8-Channel VSM)
  • uaktualizowane tłumaczenia wszystkich wersji językowych z wyjątkiem Szwedzkiego

Aktualizacja oprogramowania v1.04 dla Matrix - software and instructions for updating your product.

*Prosimy zwrócić uwagę iż dokumentacja techniczna dołączona do oprogramowania dotyczy również v1.04.

Jeśli Maja Państwo jakieś pytania co do zastosowania i procedury aktualizacji prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym TeeJet Technologies.  

 

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu