Előírások és feltételek

FELELŐSSÉGÜNK ELHÁRÍTÁSA
A jelen honlap és a vele kapcsolt valamennyi link szerzője (összességében: „honlap”), a Spraying Systems Co., annak részlegei és/vagy beszállítói vagy a jelen honlap kezelői (együttesen: „Spraying Systems”) nem rendelkeznek semmiféle külön információval arról, hogy az ezen a honlapon megjelenő termékeket miként fogják használni és ugyanígy nem tudhatják, hogy az itt megjelenített termékek csomagolása, kezelése vagy más termékekkel együtt történő alkalmazása hogyan történik. Spraying Systems vagy bármely más gyártó által az itt meghirdetett termékre vonatkozó bármely javaslat vagy ajánlat ellenére semmiféle kötelezettségvállalás vagy garanciális igény nem vezethető le ebből a honlapból: a) az ezen a honlapon megjelent információk használata vagy alkalmazása során; b) az itt eladásra kínált vagy leírt bármely termék helyes használata során; c) az itt eladásra kínált vagy leírt bármely termék alkalmasságát illetően, amikor azt a honlap látogatója vagy használója különleges céljainak megfelelően alkalmazza („felhasználó”). Semmiesetre sem tehető felelőssé ez a honlap olyan árúk kiválasztásáért, amelyeket különleges célokra szán a felhasználó.

Spraying Systems ezúton is tudatja, hogy bármilyen nyilatkozat, amelyet Spraying Systems a forgalmazás vagy a termékek hirdetése alkalmával tesz, nem jelent kötelezettséget arra nézve, hogy az illető termék különleges célra is alkalmas. Minden ilyen nyilatkozat és leírás csupán informatív jellegű és nem ad garanciát a különleges használatba vett termék alkalmasságát illetően. A felhasználó egyedül felelős minden olyan termék megfelelő alkalmazásáról, amelyet itt eladásra kínáltunk vagy leírtunk, ha azt különleges célra használja vagy ilyen eszközökkel együtt alkalmazza. A Spraying Systems által elkövetett bármely hibás nyilatkozat, tévedés vagy mulasztás a termék hirdetésével kapcsolatban nem képezhet a későbbiekben sem semminemű felelősségi jogalapot. A felhasználó kizárólagos felelőssége valamennyi hirdetésszerű nyilatkozat pontosságának megállapítása. Spraying Systems nem vállal semmiféle felelősséget a szövetségi, állami vagy helyi törvényekkel, szabályokkal, rendeletekkel vagy szabályozásokkal való egyezésért.

SPRAYING SYSTEMS VISSZAUTASÍT MINDEN OLYAN IDEÉRTETT VAGY KIFEJEZETT FELELŐSSÉGET, AZ ALKALMASSÁGRA ÉS A FORGALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKKAL EGYÜTT, HA NEM EGYEDÜL A SPRAYING SYSTEMS TEHETŐ FELELŐSSÉ AZ OLYAN PROFITVESZTÉSÉRT, BALESETÉRT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROKÉRT, AMELY KIZÁRÓLAG AZ EZEN A HONLAPON LEÍRT BÁRMELY TERMÉK GYÁRTÁSA, ELADÁSA, LESZÁLLÍTÁSA VAGY HASZNÁLATA SORÁN ELKÖVETETT HIBA MIATT KÖVETKEZETT BE, FELTÉVE, HOGY ILYEN VESZÉLYEK LEHETŐSÉGÉRE SPRAYING SYSTEMS FELHÍVTA A FIGYELMET. SPRAYING SYSTEMS ANYAGI FELELŐSSÉGE SEMMIKÉPPEN NEM TERJEDHET TÚL AZ ILLETŐ TERMÉK VÉTELÁRÁN.

Hacsak kifejezetten nem utalunk rá, akkor az ebben a honlapban előforduló kereskedelmi megnevezések, a termékek vagy szervezetek, ideértve azok linkjeit is, nem állnak a Spraying Systems Co. ellenőrzése alatt, említésük nem a Spraying Systems Co.-val kötött megállapodás alapján történt.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Spraying Systems nem kötelezi magát arra, hogy az ezen a honlapon leírt valamennyi termék vagy információ különleges felhasználó-specifikus minőségbiztosítással rendelkezik és/vagy különleges felhasználói követelményeknek is eleget tesz, kivéve, ha ez az igény a megrendelésben szerepel és Spraying Systems kifejezetten elfogadja. Abban az esetben is, ha Spraying Systems olyan árukat szállít, amelyek a végfelhasználóhoz megfelelő specifikációval és/vagy a megrendelésben kért és Spraying Systems által elfogadott más követelmények megadásával kerülnek ki, a felhasználó kötelezettsége a kártalanítás és Spraying Systems semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, balesetekért, amelyek szándékosan vagy akaratlanul bekövetkezhetnek. Sem személyi, sem baleset miatti , sem vagyoni igény nem támasztható a termék használatával kapcsolatban.

MŰSZAKI SEGÍTSÉG
Ha Spraying Systems kifejezetten másként nem nyilatkozik: a) Spraying Systems által adott, a termékek használatával kapcsolatos bármely műszaki tanács költséget nem okozhat; b) Spraying Systems nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget az általa adott tanácsért, vagy annak felhasználásából következő esetekért; c) a felhasználó kizárólagos felelőssége azon termékek kiválasztása és specifikálása, amelyek a végfelhasználás szempontjából megfelelőek.

TeeJet.com keresése

Keresés ezen az oldalon
Műszaki dokumentumok keresése
Nyelv megválasztása
Hol kapható?