A permeteloszlás minősége

A permeteloszlás az egyik olyan tényező, amelyről nagyon gyakran megfeledkezünk, pedig az jelentős mértékben képes befolyásolni egy adott terményhez használt vegyszer hatékonyságát. A permeteloszlás egyenletessége a szórócső mentén vagy a permetezési sávon belül fontos tényező a vegyszer maximális hatékonysága, a minimális költségek és a célterületen kívüli részek minimális szennyezése szempontjából. Még kritikusabb a jelentősége, amikor a hordozó anyag és a vegyszer permetezése az ajánlott minimális átfolyási sebességgel történik. Ezen kívül ismerünk számos más olyan tényezőt is, amelyek befolyásolják a terményhez használt vegyszerek hatékonyságát. Ide soroljuk, pl. az időjárást, a kiszórás időzítését, az aktív alkotórészek arányát, a parazitafertőzést, stb. A gépkezelőnek azonban tisztában kell lennie a permeteloszlás minőségével, amennyiben a cél a maximális hatékonyság.

Mérési módszerek

A permeteloszlás különböző módszerekkel mérhető. A TeeJet Technologies cég és egyes permetezőgép-gyártók, továbbá egyéb kutató- és vizsgáló intézetek rendelkeznek ún. mintagyűjtőkkel (permetezési táblázatokkal), amelyek összegyűjtik a szabványos vagy tényleges szórócsőre szerelt szórófejek permeteloszlását. Ezek a mintagyűjtők számos, a permetsugárra merőlegesen beállított csatornával rendelkeznek. A csatornák továbbítják a permetezett folyadékot a tartályokba mérés és elemzés céljából (lásd a TeeJet mintagyűjtőt ábrázoló fényképet). Szabályozott feltételek mellett az eloszlás nagyon pontosan mérhető a szórófej értékelése és fejlesztése céljából. Eloszlásméréseket tényleges permetezőgépen is lehet végezni. A szórócső mentén végzett statikus mérésekhez a korábban ismertetettel azonos vagy ahhoz nagyon hasonló mintagyűjtőt helyeznek a szórócső alá fixen rögzített helyzetben, vagy a teljes szórócsövet 50 m szélességig vizsgáló kisméretű mintagyűjtő készülék formájában. A mintagyűjtő valamennyi rendszere elektronikusan méri az egyes csatornákban lévő víz mennyiségét, és kiszámítja az értékeket. Az eloszlási minőség vizsgálata a permetezést végzők számára fontos információkat közöl a szórócsövön lévő szórófejek állapotáról. Amennyiben részletesebb adatokra van szükség a szórás minőségéről és a fedettségről, úgy a vizsgálat elvégezhető dinamikus rendszerrel, amely nyomjelző folyadékot (festéket) permetez. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha egy szórócső keresztirányú eloszlását kell mérni. A stacioner vizsgálatra jelenleg az egész világon mindössze néhány vizsgálókészülék alkalmas. Ezeknél a vizsgálatoknál rendszerint rázzák vagy mozgatják a szórócsövet, szimulálva a táblán és a szóráskor érvényes feltételeket.

Az eloszlást mérő készülékekre legtöbbjénél a permetezőgép soron belüli egyenletességét mutató adatpontokat kapunk. Ezek az adatpontok már a vizuális megfigyeléskor is nagyon sok mindenről árulkodnak. Az összehasonlítás céljából azonban széles körben elterjedt egy statisztikai módszer. Ez a módszer a variációs koefficiens (Cv) nevet viseli. Ennél a módszernél a mintagyűjtő összes adatpontját összegzésre kerül, aminek eredményeképpen egy egyszerű százalékarány kapható, amely jelzi a variáció mértékét egy adott eloszláson belül. Rendkívül egyenletes eloszlásokhoz pontos feltételek mellett a Cv koefficiens értéke ≤ 7% lehet. Egyes európai országokban a szórófejeknek nagyon szigorú Cv specifikációknak kell megfelelniük, míg más országokban előírhatják a permeteloszlás egyenletességének évenkénti vagy kétévenkénti vizsgálatát. Az ilyen jellegű megszorítások kihangsúlyozzák a permeteloszlás minőségének rendkívüli fontosságát, és hatással vannak a mezőgazdasági termelés hatékonyságára.

Az eloszlást befolyásoló tényezők

Számos tényező befolyásolja egy szórócső permeteloszlásának minőségét vagy az eredő Cv százalékarányt. Statikus méréskor a következő tényezők jelentősen befolyásolhatják az eloszlást.

 • Szórófejek
  – típus
  – nyomás
  – távolság
  – szórásszög
  – eltolódási szög
  – szóráskép minőség
  – átfolyási mennyiség
  – átfedés
 • Szórócső magassága
 • Kopott szórófejek
 • Nyomásveszteségek
 • Eltömődött szűrők
 • Eltömődött szórófejek
 • A folyadéknak a szórófejnél mutatott turbulenciáját befolyásoló, a csőhálózattal kapcsolatos tényezők

Ezen kívül a táblán a permetezés vagy egy dinamikus eloszlás vizsgálat során a következő tényezők befolyásolhatják az eloszlás minőségét:

 • A szórócső stabilitása
  – függőleges elmozdulás (bukdácsolás)
  – vízszintes elmozdulás (oldalsó kitérés)
 • Környezeti feltételek
  – szélsebesség
  – a szél iránya
 • Nyomásveszteségek (a permetezőgép csőhálózatában)
 • A permetezőgép sebessége és az eredő turbulencia

Az eloszlás egyenletességének hatása egy terményhez használt vegyszer hatékonyságára különböző körülmények között eltérő lehet. Maga a terményhez használt vegyszer is rendkívüli módon befolyásolhatja saját hatékonyságát. Permetezés előtt mindig olvassa el a vegyszer gyártó által kiadott címkéjét vagy ajánlásait.

TeeJet.com keresése

Keresés ezen az oldalon
Műszaki dokumentumok keresése
Nyelv megválasztása
Hol kapható?