Elsodródás-mérési rendszerek

Azon fáradozva, hogy teljesíteni tudja a bizonyos európai országokban a védő zóna csökkentésére vonatkozóan érvényben lévő előírásokat, a TeeJet Technologies vezető európai kutató intézetekben szigorú eloszlási és elsodródás-vizsgálatnak veti alá TeeJet® sorozatú szórófejeit. A TeeJet Technologies általában két független vizsgáló intézmény, a Nagy-Britannia Silsoe kutatóintézet és a németországi szövetségi mezőgazdasági és erdészeti biológiai kutató központ szolgálatait veszi igénybe.


1Növényvédőszerek helyi környezeti kockázatelemzései (LERAP)

A LERAP előírások arra a lehetőségre vonatkoznak, hogy csökkenteni lehet a felszíni vizek növényvédő szerekkel való szennyeződése elleni védelem céljából kitűzött védő zónát, amennyiben egy helyi kockázatelemzés eredményei ezt biztonságosnak tartják. A LERAP értékelés részeként figyelembe veendő tényezők egyike a műszaki (operatív és mérnöki) szabályozási intézkedések alkalmazása, amelyek révén csökkenteni lehet a kiszórás közbeni elsodródás mennyiségét, amely a helyi környezeten belül csapódna ki. Az elsodródás- csökkentő tulajdonságokkal rendelkező bemutatott szórási rendszereket „LERAP kis elsodródású csillaggal jelölt osztályzattal” jelölik, ami azután felhasználható az elsodródás helyi kockázat elemzéséhez.

A csillag-osztályzatok kiosztásához a TeeJet fúvókák elsodródási szintjei összehasonlításra kerülnek egy referencia rendszer megfelelő elsodródási szintjeivel. Az elsodródást szélcsatornában értékelik, vizet és 0,1%-os nem-ionos felületaktív anyag oldatát használva mind a referencia-szórófejekhez, mind pedig a vizsgált szórófejekhez, a permetezést 0,5 m magasságból végezve.

A tanúsítványt elnyerő TeeJet fúvókákat az előírt eljárásmód szerint megvizsgálták a Silsoe kutatóintézetben, Wrest Park, Silsoe, Bedford, MK45 4HS Nagy-Britannia, majd az akkreditálás megerősítése céljából elküldték egy másik jóváhagyott laboratóriumba, ebben az esetben a központi tudományos laboratóriumba (Sand Hutton, York, YO41 1LZ, Nagy-Britannia).

A LERAP rendszerre és a vonatkozó akkreditációs eljárásokra vonatkozó teljes körű részletes adatokat a következő Internet címen találja: http://www.pesticides.gov.uk/fg_leraps.asp.

Szövetségi biológiai mezőgazdasági és erdészeti kutatóközpont (BBA)

A növényvédő termékekkel és a kiszórási módszerekkel foglalkozó osztály, a német BBA részlege.

         

2 Németországban a szántóföldi termények, gyümölcsösök, szőlőskertek
   vagy komlóültetvények védő zónái a kiszórási feltételektől függenek. Egy
   a potenciális elsodródási együttható (DXI) mérésére szolgáló speciális
   rendszer figyelembe veszi a környező víztömeg és a vízparti vegetáció
   típusát. A puffer zóna szélességére a legfőbb hatást az alkalmazott
   kiszórási módszer gyakorolja.


A veszteségcsökkentő berendezésként való hitelesítésre benyújtott kérelemmel együtt a permetezőgép gyártójának be kell nyújtania az elsodródás csökkentését igazoló vizsgálati eredményeket is. A szokásos szórócsöves permetezőgépek esetén elegendő igazolni a szórófejek szélcsatornás méréseit. Ezeket a vizsgálatok a BBA végezte speciális eljárásrend alapján.

Az akkreditációt elnyerő TeeJet fúvókákat az előírt eljárásrend szerint vizsgálták meg a Szövetségi Biológiai Mezőgazdasági és Erdészeti intézet növényvédelmi termékek és kiszórási módszerek osztályán, Messeweg 11/12, D – 38104 Braunschweig, Németország. A BBA intézettel és az akkreditációs eljárásokkal kapcsolatos teljes körű részletes adatok megtalálhatók a következő weblapon: http://www.BBA.de.

1Növényvédőszerek biztonsági igazgatósága. 2002. augusztus 7. http://www.bba.bund.de/cln_045/DE/Home/homepage__node.html__nnn=true

2Herbst, A. 2001. Szórófejek permet elsodródási potenciáljának meghatározási módszere és annak kapcsolódása a védő zóna korlátozásaihoz. ASAE 01-1047 sz. értekezleti jegyzőkönyv, St. Joseph, Mich.: ASAE


TeeJet.com keresése

Keresés ezen az oldalon
Műszaki dokumentumok keresése
Nyelv megválasztása
Hol kapható?