Az elsodródás okai és szabályozása

A növényvédelmi vegyszerek kiszórását illetően az „elsodródás” kifejezés azokra az aktív alkotórészeket tartalmazó cseppekre értendő, amelyek a kiszórást követően nem a célterületen rakódnak le. Az elsodródásra leginkább hajlamos cseppek rendszerint kis méretűek, átmérőjük nem éri el a 200 μm-t és a szél vagy egyéb éghajlati tényezők hatására könnyen kimozdulnak a célterületről. Az elsodródás következtében a növényvédő vegyszerek nem kívánatos területeken rakódhatnak le, ami súlyos következményekkel járhat, pl.:

 • Károsodnak az érzékeny szomszédos termények.
 • Szennyeződnek a felszíni vizek.
 • Egészségügyi kockázat jelentkezik állatokra és emberekre nézve.
 • Szennyeződhet a célterület és a szomszédos területek, vagy túladagolás következhet be a célterületen.

   Az elsodródás okai

Az elsodródást számos változó tényező idézi elő; ezek túlnyomórészt a permetezőrendszernek és bizonyos meteorológiai tényezőknek róhatók fel.

 • Cseppméret

  A permetezőrendszeren belül az elsodródást tekintetében a cseppméret a leginkább befolyásoló tényező.

  Nyomás alatt álló folyadékoldat permetezésekor az különböző méretű cseppekre bomlik fel: Minél kisebb a szórófej mérete és minél nagyobb a permetezési nyomás, annál kisebbek a cseppek és annál nagyobb az elsodorható cseppek aránya.

 • Szórási magasság

  A szórófej és a célterület közti távolság növekedésével a szélsebesség egyre nagyobb hatással lehet az elsodródásra. A szél hatása növelheti a célterületen kívülre kerülő és elsodrottnak tekinthető kisebb cseppek arányát.

  Nem szabad a fúvókagyártó által ajánlottnál nagyobb magasságból, illetve a minimálisan ajánlottnál kisebb magasságból permetezni. (Az optimális permetezési magasság 80°-os fúvókák esetén 75 cm, illetve 110°-os fúvókák esetén 50 cm).

 • Üzemi sebesség

  A fokozott üzemi sebességek eltéríthetik a permetet hátrafelé, amely így a permetezőgép mögötti felfelé irányuló légáramokba és légörvényekbe kerül, amely magával ragadja a kisebb cseppeket és elősegítheti az elsodródást.

  A növényvédő szerek permetezését az általánosan elismert jól bevált szakmai gyakorlat szerint maximum 6–8 km/óra üzemi sebességgel végezze (légbeszívásos típusú fejekkel – max. 10 km/óra sebességgel). Ahogy növekszik a szélsebesség, csökkentse az üzemi sebességet.*

  * Nagyobb üzemi sebességgel lehet végezni a folyékony műtrágya kiszórását nagyon durva cseppeket előállító TeeJet® fúvókákkal.

 • Szélsebesség

  Az elsodródást befolyásoló meteorológiai tényezők közül a szélsebességnek van a legnagyobb hatása. A növekvő szélsebesség fokozza az elsodródást. Általánosan ismert tény, hogy a világ legtöbb részén a szélsebesség a nap folyamán változik (lásd a 2. ábrát). Ezért fontos, hogy a permetezésre a nap viszonylag nyugodt óráiban kerítsünk sort. Rendszerint a kora reggel és a kora este a legcsendesebb időszak. A sebességekre vonatkozó ajánlásokat lásd a vegyszercímkén. Hagyományos módszerekkel történő permetezéskor be kell tartani a következő gyakorlati szabályokat:

  Kis szélsebességnél a permetezés az ajánlott szórófej-nyomásokon végezhető.

  Amint a szélsebesség 3 m/s-ra növekszik, csökkenteni kell a permetezési nyomást, és növelni kell a szórófej méretét, hogy az elsodródásra kevésbé hajlamos nagyobb méretű cseppeket kapjunk. Szélsebesség mérővel vagy anemométerrel mérni kell a szél sebességét végig a permetezés teljes időtartama alatt. Az elsodródás veszélyének növekedésével párhuzamosan rendkívül fontos, hogy az elsodródásra kevésbé hajlamos durvább cseppekhez tervezett szórófejet válasszunk. Ebbe a kategóriába sorolható pl. a következő TeeJet szórófejek: DG TeeJet®, Turbo TeeJet®, AI TeeJet®, Turbo TeeJet® légbeszívásos és AIXR TeeJet®.

  A permetezést abba kell hagyni, amint a szélsebesség meghaladja az 5 m/s-t.

 • A levegő hőmérséklete és páratartalma

  25°C/77°F-nál magasabb környezeti hőmérsékleten, alacsony relatív páratartalom mellett a kisméretű cseppek párolgás miatt különösen hajlamosak az elsodródásra.

  A permetezés közben fennálló magas hőmérséklet szükségessé teheti a rendszer bizonyos változtatásait, pl. durvább cseppeket vagy lebegtető permetezést biztosító szórófejeket kell felszerelni.

 • Növényvédő vegyszerek és a szállítóedény-térfogatok

  A növényvédelmi vegyszerek kiszórása előtt a permetező személynek át kell olvasnia, és követnie kell a gyártó utasításait. Mivel a rendkívül kis térfogatú szállítói edények esetén kisméretű szórófejeket kell használni, ezért az elsodródás veszélye is növekszik. A gyakorlati szempontok alapján ajánlott lehető legnagyobb térfogatú szállító tartályt kell alkalmazni. 

2. ábra
A szélsebesség,
a levegő 
hőmérséklet 
és a levegő relatív 
páratartalmának 
alakulása (példa). 
…-tól: Malberg


   Az elsodródás-szabályozásra vonatkozó felhasználási előírások

A környezetvédelem céljából a törvényhozó testületeket számos európai ország felhasználási előírásokat bocsátott ki a növényvédelmi vegyszerek használatára vonatkozóan. A felszíni vizek és a táblák szegély területeinek védelme érdekében (pl.: élő sövények és adott szélességű füves területek) az elsodródás miatt a betartandó távolságra vonatkozóan bizonyos előírások vannak érvényben. Az Európai Unióban érvényben van egy irányelv a növényvédelmi vegyszerek környezetvédelmi harmonizációjára vonatkozóan. Ebben a tekintetben az elkövetkező években az Európai Unió más országaiban is bevezetik a Németországban, Angliában és Hollandiában már megvalósított eljárásokat.

A környezetvédelmi célok elérése érdekében a kockázatelemzés gyakorlatának központi eszközéül megfelelő intézkedéseket vezettek be az elsodródás csökkentésére. A védő zónák szélessége, pl. csökkenthető bizonyos, a megfelelő törvényhozó testületek által engedélyezett és hitelesített permetezési módszerek vagy berendezések alkalmazása esetén. Az elsodródás csökkentésére tervezett TeeJet fúvókák közül sokat engedélyeztek és hitelesítettek az Európai Unió számos országában. Az említett regisztrációk tanúsítványai megfelelnek az elsodródás- csökkentés vonatkozó kategóriájának, pl. az elsodródás 90%, 75% vagy 50% (90/75/50) szabályozásának. Ez az osztályozás a BCPC referencia szórófej 3 bar nyomáson mutatott 03 teljesítményével való összehasonlításra vonatkozik.

   Az elsodródás szabályozását biztosító szórófejek

A megfelelő típusú szórófejet kiválasztva az elsodródás lehetősége minimálisra csökkenthető még akkor is, ha kisméretű szórófejeket kell használni. Az olyan szórófejek, mint pl. a Turbo TeeJet® (TT), a légbeszívásos TeeJet® (AI) és az elsodródás védővel ellátott TeeJet (DG) még a kis méretekben is közepes-durva cseppeket allítanak elő. A nagyméretű cseppek kevésbé érzékenyek az elsodródásra, bizonyos esetekben azonban a célterület lefedettsége csökkenhet a cseppek számának csökkenése miatt. Mindezt figyelembe kell venni, különösen kontakt növényvédő vegyszerek alkalmazásakor.

A szórólapkával felszerelt széles kúpszögű, lapos kúpszórású szórófejek azonos nyomáson nagyobb cseppméret-tartományt biztosítanak az átfolyási sebesség csökkenése nélkül. A DG, AI, TT, TTI és AIXR szórófejek szórólapkával működnek, amely biztosítja az elsődleges áramlásmérést. A nagyobb kilépőnyílás másodlagos mérésre alkalmas, és alakítja a szórási képet.

A Venturi-típusú szórófejek, pl. az AI, TTI és az AIXR a szórólapka segítségével nagy sebességű folyadékáramot hoznak létre, majd egy oldalsó nyíláson keresztül levegőt szívnak az áramlatba. A levegőnek és a folyadéknak ez a keveréke ezután nagyon kis kilépési sebességgel kerül kibocsátásra, ezáltal légbeszívással nagyon durva cseppeket hoz létre. A levegővel töltött cseppek azonban csak megfelelő koncentrációjú felületaktív anyagot tartalmazó vegyszerekkel alakulnak ki.

Az 3. ábra szemlélteti a TeeJet XR, DG és TT szórófejek cseppméretei közti különbséget a DV0.5 alapján. Ebből az ábrából az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

 • Az XR típushoz viszonyítva a DG szórófej 30%-kal nagyobb DV0.5 értékeket biztosít. A nyomás növekedésével párhuzamosan azonban a százalékarányos különbség csökken.
 • A TT szórófej azonos nyomáson mintegy 10–20%-kal nagyobb DV0.5 értékeket garantál, mint a DG típus.
 • 1,0 bar nyomáson a TT szórófej DV0.5 értékei mintegy 70%-kal nagyobbak, mint az XR szórófej esetén.

Fig 3_VMD

4. ábra
AIXR, XR, TT, TTJ60, 
AI és TTI szórófejek 
által a nyomáshoz 
képest elért VMD érték..

Mérési feltételek:

 • Doppler-féle
  lézerteszt 
 • Folyamatos PDPA
  mérés a lapos
  szórású fúvóka
  teljes 
  szélessége
  mentén (PDPA)
 • 50 cm távolság 
  (a fúvókatengely 
  mentén mérve) 
 • Vízhőmérséklet:
  21°C


   Összefoglalás

Az elsodródás sikeresen kezelhető, ha jól ismerjük a berendezést és az elsodródást befolyásoló tényezőket. Minden egyes alkalmazásnál meg kell találni az egyensúlyt az elsodródás szabályozása és a hatékony növényvédelem fenntartása között. Az alábbiakban közöltük azoknak a tényezőknek a listáját, amelyeket tekintetbe kell venni a
biztonságos és pontos permetezéshez.

 • Permetezési nyomás
 • Szórófej mérete
 • Szórási mennyiség
 • Szórófej magassága
 • Üzemi sebesség
 • Szélsebesség
 • A levegő hőmérséklete és relatív páratartalma
 • Védő zónák (biztonságos távolság az érzékeny területektől)
 • A növényvédő vegyszer gyártójának utasításai

Az elsodródást befolyásoló valamennyi változó figyelembe vételével adott esetben mérlegelni kell az elsodródás-szabályozó, pl. AI, TTI vagy AIXR típusú szórófejek használatát is.


TeeJet.com keresése

Keresés ezen az oldalon
Műszaki dokumentumok keresése
Nyelv megválasztása
Hol kapható?