Upgrade softwaru Matrix Pro GS v3.0

Language Only Update v3.04

Lithuanian Now Available! 
Corrections/updates were made to all languages.
Language update is for versions v3.04 or v3.05. Update to v3.04/v3.05 must be done before applying Language Update v3.04.

Aktualizace softwaru Matrix®Pro GS z verze 2.5 na 3.0

VAROVÁNÍ! Not all settings are retained with upgrade. Use the worksheet provided to make note of your current v2.5 settings.
VAROVÁNÍ! Upgrade není určen pro úlohy včetně vodítek, ohraničení, ošetřených ploch a bodů návratů. Před upgradem exportujte stávající úlohy na jednotku USB. Aby bylo možné v nové verzi softwaru v3.0 opět používat úlohy a jejich data, importujte data na Fieldware Link, poté je exportujte jako nový soubor GS.


S tímto upgradem na v3.0 získáte:

 • Tři typy implementace:
  ► V režimu navádění po přímce - sekce postřikovacího rámu nemají žádnou délku a jsou uspořádány v řadě s pevnou vzdáleností od antény
  ► V režimu rozmetadla – je vytvořena virtuální řada v souladu s rozváděcími kotouči, od nichž se aplikační sekce (jedna a více) mohou délkově lišit a mohou být v různé vzdálenosti od řady (k dispozici pouze s kódem pro odblokování)
  ► V režimu střídavého uspořádání – je vytvořena virtuální řada v souladu s odstavcem 1, z níž aplikační sekce (jedna a více) nemají žádnou délku a mohou být v různé vzdálenosti od antény

 

 • Nová nastavení stroje – používá se k přenosu nastavení stroje (odstranění, import, export) a správě nastavení stroje (vytvoření nového nastavení stroje, kopie nastavení stroje, odstranění nastavení stroje, uložení aktuálního nastavení stroje do vybraného souboru nebo načtení nastavení souboru z vybraného souboru)
 • Implement Offset – used to enter the distance and direction from the GPS antenna to the center of the implement on machines where the implement is not centered relative to the GPS antenna location. 
 • Nové možnosti konfigurace GPS
  ► PRN – umožňuje volitelný manuální výběr SBAS PRN používaného pro odlišná korekční data GNSS
 • FieldPilot zůstane zapnutý, pokud se indikátor kvality GNSS přepne z 4-to-5 a 5-to-4
 • Ve zprávách je podporována čínština a japonština
 • Údaj o velikosti kapek – Výběr správné velikosti kapek při postřikování může mít velký dopad na účinnost postřiku i potenciál k aplikaci mimo cílovou oblast. Pokud je k dispozici souprava rozhraní senzoru tlaku, je nyní dostupnou možností u Matrix Pro GS snímání v reálném čase a monitorování velikosti kapek. Tato funkce zvyšuje vaši důvěru, že při postřikování odvádíte dobrou práci. 

 

 • Vylepšený výkon ABSC
 • Vylepšené řízení aplikace
  ► Vypínač ABSC na obrazovce – již není třeba vypínač pro zapnutí/vypnutí činnosti
  ► Alarm ošetřené plochy – používá se k vytvoření upozornění na signál při opouštění ošetřené plochy nebo vstupu do ní bez BoomPilot v systému
  ► Přesnější mapování hranice
 • Vylepšené funkce obrazovky
  ► Vylepšený výhledový prostor při navádění Výhled z vozidla a navádění Pohled na pole
  ► Tři nová barevná schémata obrazovek
  ► Zjednodušený přístup k možnostem nastavení s rolujícími obrazovkami 
  ► Zachycení snímku z kamery při navádění RealView
  ► Panoramatický pohled stiskem a přetažením nyní v navádění Pohled na pole
  ► Možnosti navádění na průhledném pozadí
 • Zvýšená dostupnost informací na obrazovkách navádění
  ► Ošetřená plocha zobrazená na hlavních stránkách a ve vyskakovacích oknech stavové lišty
  ► Stav korekce náklonu nyní na stavové liště
 • Možnosti konfigurace videa dostupné u kamery pro přímé připojeníVíce podrobností o produktu Matrix Pro GS zjistíte kliknutím zde! 

Stáhněte si návod k produktu Matrix Pro GS kliknutím zde
 

Click here to download Fieldware Link

Matrix Pro GS

VAROVÁNÍ! S konzolemi Matrix Pro G nebude tato aktualizace fungovat (software 2.04 nebo nižší).

Software Updates Notes after v3.02
v3.03, v3.04 and v3.05 fix minor bug issues.
v3.04 or v3.05 is required for language update.
Dokumenty
Matrix Pro GS Software Language Only Update - September 2014
Matrix Pro GS Software Update - April 2014
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit