Užitečné vzorce

  


 l/min

  = 

l/ha x km/h x W

(na trysku)

60.000


          


       l/ha       

     =   

   60.000 x l/min (na trysku)

km/h x W


 

 l/min

 =  litry za minutu
 l/ha  =  litry na hektar
 km/h  =  kilometry za hodinu
 W  =  Rozteč trysek (v cm) u pásového postřiku
   =  Šířka postřiku (v cm) pro jednu trysku, pásový postřik nebo postřik bez rámu
   =  Rozteč řádků (v cm) dělená počtem trysek na řádek u směrového postřiku

 

   

Užitečné vzorce pro silniční aplikace

 

    

    l/km

  =  

 60 x l/min 

 km/hr

 


    

     l/min 

   =  

 l/lkm x km/hr 

 60


 
l/lkm =  litry na jízdní pruh v kilometrech
 


Poznámka:
l/km není běžnou jednotkou objemu na jednotku plochy. Jedná se o objem na odměřenou vzdá-lenost. Zvýšení nebo snížení šířky jízdního pruhu (šířky pracovního záběru) není těmito vzorci akumulováno.

 

 

Měření cestovní rychlosti
Odměřte si testovací polygon na postřikova-né ploše nebo na ploše s podobným stavem povrchu. Minimální délky 30 a 60 metrů jsou doporučeny pro měření rychlosti až 8 a 14 km/h. Stanovte čas potřebný pro projetí testovacího polygonu. Chcete-li zajistit přes-nost, proveďte kontrolu rychlosti s částečně naloženým postřikovačem a vyberte si nastave-ní dodávky paliva motoru a převodový poměr, který při postřiku později použijete. Opakujte výše uvedený proces a zprůměrujte čas, který jste naměřili. Ke stanovení traťové rychlosti použijte následující tabulku vpravo.

 

 

Rychlost (km/h)

  =  

Vzdálenost (m) × 3,6

Čas (sekundy)

 

 

Rychlosti

Rychlost 
v km/h

Čas (v sekundách) požadovaný k ujetí vzdáienosti:

30 m

60 m

90 m

120 m

5

22

43

65

86

6

18

36

54

72

7

15

31

46

62

8

14

27

41

54

9

24

36

48

10

22

32

43

11

20

29

39

12

18

27

36

13

17

25

33

14

15

23

31

16

14

20

27

18

18

24

20

16

22

25

13

17

30

14

35

12

40

11

 

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit