Kalibrace postřikovače

   Aplikace se širokým rozložením postřiku

Kalibrace postřikovače (1) připraví postřikovač k provozu a (2) diagnostikuje opotřebení koncovky. Tím získáte optimální výkonnost koncovky TeeJet®.

Požadované vybavení:

  • kalibrační nádoba TeeJet,
  • kalkulačka,
  • čisticí kartáč TeeJet, 
  • jedna nová postřikovací koncovka TeeJet odpovídající trysce v postřikovači, 
  • stopky nebo hodinky se sekundovou ručičkou

KROK ČÍSLO 1 - Zkontrolujte rychlost traktoru/postřikovače!

Znalost skutečné rychlosti postřikovače je základem pro přesný postřik. Odečet rychloměru a některá elektronická měřicí zařízení mohou být v důsledku prokluzu kol nepřesná. Zkontrolujte čas vyžadovaný pro přejetí 30 až 60 metrového pruhu pole. Sloupky oplocení mohou sloužit jako trvalé značky. Počáteční sloupek by měl být dostatečně vzdálený, aby traktor/postřikovač dokázal vyvinout požadovanou rychlost postřiku. Mezi počáteční a koncovkou značkou udržujte jízdní rychlost. Nejpřesnější měření bude dosaženo při poloviční náplni postřikovací nádrže. Když jsou stanoveny správné polohy dodávky paliva motoru a rychlostní stupeň, označte si otáčkoměr nebo rychloměr tak, aby vám pomohly ovládat tuto důležitou část přesné aplikace chemikálie.

KROK ČÍSLO 2 - Vstupy

Před postřikem si poznamenejte následující údaje:    

  Přiklad

Typ trysky v postřikovači
(všechny trysky musí být shodné)
 --    TT11004 plochá
  postřikovací 
  koncovka
Doporučený aplikovaný objem
(ze štítku výrobce)
 --    190 l/ha
Naměřená rychlost postřikovače  --    10 km/h
Rozteč trysek  --   50 cm


KROK ČÍSLO 3 - Výpočet požadovaného průtoku tryskou

Stanovte průtok tryskou l/min pomocí vzorce.

Vzorec:

l/min

=

 l/ha x km/h x W

      60 000Přiklad:

l/min

=

190 x 10 x 50

       60 000


Odpověd:
1,58 l/min


KROK ČÍSLO 4 - Nastavení správného tlaku

Uveďte postřikovač do chodu a zkontrolujte, zda těsní nebo zda není ucpaný. Zkontrolujte a v případě potřeby vyčistěte všechny koncovky a sítka kartáčem TeeJet. Vyměňte jednu koncovku a sítko za identickou koncovku a sítko na rámu postřikovače.

Prostudujte si příslušnou tabulku výběru koncovky a stanovte tlak potřebný pro dosažení výstupního průtoku z trysky podle vzorce v kroku 3 pro vaši novou koncovku. Protože jsou všechny tabulkové hodnoty založeny na postřiku vody, musí být převodní součinitele použity v případě, že postřikovací roztoky jsou těžší nebo lehčí než voda.

Příklad: (S pomocí výše uvedených vstupů) si prostudujte tabulku TeeJet na straně 9 pro ploché postřikovací koncovky TT11004. Tabulka ukazuje, že tato tryska poskytuje průtok o hodnotě 1,58 l/min při tlaku 3 bary.

Uveďte postřikovač do chodu a nastavte tlak. Zachyťte a změřte objem postřiku z nové koncovky po dobu jedné minuty do odměrné nádobky. Dolaďte tlak tak, aby byla dosažená hodnota přesně 1,58 l/min.

Nyní je postřikovač nastavený na správný tlak. Správně bude dávkovat průtok stanovený výrobcem chemikálie podle odměřené rychlosti postřikovače.

KROK ČÍSLO 5 - Kontrola systému

Diagnostika problémů: Nyní zkontrolujte průtok novými koncovkami v každé sekci rámu. Pokud je průtok některou koncovkou o 10 % větší nebo menší než průtok nově namontované postřikovací koncovky, zkontrolujte výstup na dané koncovce. Pokud je vadná pouze jedna koncovka, vyměňte novou koncovku a sítko a systém bude připraven k postřiku. Pokud je však vadná i další koncovka, vyměňte všechny koncovky na celém výložníku. To se může zdát zbytečné, ale dvě opotřebované koncovky velmi často signalizují problémy s opotřebováním trysek. Výměna pouze několika opotřebovaných trysek může vést k závažným problémům s aplikací.

   Pásový a směrový postřik

Jediným rozdílem mezi výše uvedeným postupem a kalibrací pro pásový a směrový postřik je vstupní hodnota použitá pro „W“ ve vzorci v kroku 3.

Pro pásový a bezrámový postřik s jednou tryskou:
     W  =  šířka pásu postřiku nebo šířka pracovního záběru (v cm)

Pro směrový postřik s více tryskami:
     W  =  rozteč řádků (v cm) dělená počtem trysek na řádek

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit