Opotřebování postřikovací koncovky

Tip Wear A

A

Tip Wear B

B

Tip Wear C

C

Koncovky nevydrží věčně!

Existuje mnoho důkazů, že postřikovací koncovky mohou být nejvíce zanedbávanou součástí dnešního zemědělství. I v zemích s povinným testováním postřikovačů jsou postřikovací koncovky nejčastější příčinou poruch. Na druhou stranu se jedná o nejdůležitější položky ve správné aplikaci drahých zemědělských chemikálií.

Například o 10 % vyšší objem aplikovaných chemikálií na dvakrát postřikované 200hektarové farmě může představovat ztrátu až 1 000–5 000 USD, na základě dnešních investic do chemikálií 25,00–125,00 USD na hektar. A to nebereme v úvahu potenciální poškození rostlin.

Pohled do nitra opotřebování a poškození kalibračního otvoru trysek

I když opotřebování nemusí být detekováno při vizuální kontrole trysky, lze je vidět při srovnání optickým komparátorem. Okraje opotřebované trysky (B) jsou oblejší než okraje trysky nové (A). Poškození trysek (C) bylo způsobeno nesprávným čištěním. Výsledky postřiku těmito tryskami lze vidět na obrázcích níže.

Stanovení opotřebení postřikovací koncovky

Nejlepším způsobem, jak stanovit, zda je postřikovací koncovka nadměrně opotřebovaná, je srovnání průtoku z použité koncovky s průtokem z koncovky nové, koncovky stejného typu a stejné velikosti. Tabulky Katalogu 50-CZ uvádějí průtoky pro nové trysky. Zkontrolujte průtok každou koncovkou pomocí přesné nádoby se stupnicí, stopek a přesného tlakoměru upevněného na koncovce trysky. Porovnejte průtok starou koncovkou s průtokem koncovkou novou. Postřikovací koncovky jsou považovány za nadměrně opotřebované a měly by být nahrazeny v okamžiku, kdy průtok přesáhne hodnotu průtoku nové koncovky o 10 %.

Péče o postřikovací koncovky je prvním krokem pro úspěšnou aplikaci postřiku

Úspěšná funkce chemikálií pro ošetření rostlin výrazně závisí na správné aplikaci, která je doporučena výrobcem chemikálie. Správná volba a funkce postřikovacích trysek představuje velmi důležité kroky při přesné aplikaci chemikálií. Objem postřiku, procházející každou tryskou, velikost kapek a rozložení postřiku na cílové rostlině mohou velmi ovlivnit působení plevelů.

Velmi důležitým bodem při řízení těchto tří faktorů je kalibrační otvor postřikovací trysky. Pečlivé řemeslné zpracování je postaveno na přesné výrobě každého kalibračního otvoru trysky. Evropské normy, například BBA, vyžadují velmi malé odchylky průtoku nových trysek (+/- 5 %) od jmenovitého průtoku. Mnoho typů a rozměrů trysek TeeJet je již schváleno podle normy BBA, což potvrzuje vysoký kvalitativní standard, podle něhož se trysky TeeJet řídí. Za účelem udržení kvality postřiku v praxi co nejdéle je třeba, aby operátor tyto postřikovací koncovky správně udržoval.

Níže uvedený obrázek srovnává výsledky postřiku získané s dobře udržovanými koncovkami s výsledky získanými z koncovek se špatnou údržbou. Špatnému rozložení postřiku lze zabránit. Nesprávnou aplikaci v důsledku opotřebovaných trysek může eliminovat výběr materiálů s delší dobou opotřebování nebo častější výměna koncovek z měkčích materiálů.

Pečlivé čištění ucpaných postřikovacích koncovek může způsobit výrazný rozdíl mezi čistým polem a polem se „šmouhami“. Ploché postřikovací koncovky mají okolo kalibračního otvoru jemně obrobené tenké hrany, které ovládají postřik. I drobné poškození v důsledku nespraného čištění může způsobit zvýšený průtok a nesprávné rozdělení postřiku. Nezapomeňte v postřikovacím systému používat odpovídající sítka, a minimalizujte tak ucpávání. Pokud se koncovka ucpává, použijte k jejímu vyčištění pouze měkký kartáč nebo zubní párátko – nikdy nepoužívejte kovový předmět. U koncovek z měkkého materiálu, například plastu, postupujte velmi opatrně. Zkušenosti ukazují, že i dřevěné párátko může tvar kalibračního otvoru zdeformovat. 

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit