Informace o tlaku postřiku

Rychlost průtoku

Rychlost průtoku tryskou se mění podle tlaku postřiku. Obecně je vztah mezi l/min a tlakem následující:

l/min1

=

√bar1

 l/min2

√bar2


Tato rovnice je vysvětlena obrázkem vpravo. Jednoduše řešeno, chcete-li zdvojnásobit průtok tryskou, musíte zvýšit tlak čtyřnásobně.

Vyšší tlaky zvyšují nejenom průtok tryskou, ale ovlivňují rovněž velikost kapky a rychlost opotřebování kalibračního otvoru. Při zvýšení tlaku se velikost kapek snižuje a rychlost opotřebování kalibračního otvoru naopak zvyšuje.

Hodnoty uvedené v tabulkách tohoto katalogu uvádějí nejběžněji používané rozsahy tlaků pro související postřikovací koncovky. Informace o výkonu postřikovacích koncovek mimo rozsah tlaku uvedený v tomto katalogu vám poskytne divize zemědělství společnosti TeeJet.

  Pressure_1 Pressure_2


Úhel rozstřiku a pokrytí

V závislosti na typu trysky a její velikosti může mít provozní tlak výrazný vliv na úhel rozstřiku a kvalitu rozložení postřiku. Jak je zde uvedeno pro plochou postřikovací koncovku 11002, snížení tlaku způsobí menší úhel postřiku a výraznou redukci pokrytí postřikem.

Tabulky pro postřikovací koncovky v tomto katalogu jsou založeny na postřik vody. Obecně řečeno, kapaliny s vyšší viskozitou než voda poskytují relativně menší úhly rozstřiku, zatímco kapaliny s povrchovým napětím nižším než voda poskytují širší úhly rozstřiku. V případě, kdy je rovnoměrnost rozložení postřiku důležitá, buďte opatrní a provozujte postřikovací koncovky ve správném rozsahu tlaků.

Poznámka: Doporučené minimální výšky postřiku v případě širokého rozložení postřiku jsou založeny na tryskách rozstřikujících vodu pod jmenovitým úhlem rozstřiku.

Tlakový spád na součástech postřikovače

Číslo
Součásti

Typický tlakový spád (bar) pro různé průtoky

10
 l/min

18
 l/min

26
 l/min

30
 l/min

34
 l/min

38
 l/min

56
 l/min

68
 l/min

120
 l/min

  AA2 GunJet®

0,14

0,37

0,69

 

1,1

 

 

 

 

  AA18 GunJet

0,34

0,90

1,7

 

2,8

 

 

 

 

  AA30L GunJet

 

0,97

 

 

 

 

 

 

 

  AA43 GunJet

 

0,69

0,14

 

 

 

 

 

 

  AA143 GunJet

 

0,06

0,12

 

 

0,24

0,54

 

 

  Ventil AA6B

 

0,10

0,17

0,24

0,28

0,34

0,79

1,1

 

  Ventil AA17

 

0,10

0,17

0,24

0,28

0,34

0,79

1,1

 

  Ventil AA144A

 

0,10

0,17

0,24

0,28

0,34

0,79

1,1

 

  Ventil AA1441-1-3

 

 

 

0,.34

 

 

 

 

 

  Ventil AA145

 

 

 

 

 

 

 

0,34

 

  Ventil 344BEC-24-C

 

 

 

 

 

 

 

 

0,34Tlakový spád na hadicích různého průměru

 Průtok 
v l/min

Tlakový spád na délce 3 m bez spojek

 6,4 mm

 9,5 mm

 12,7 mm

 19,0 mm

 25,4 mm

 bar

 Kpa 

 bar

 Kpa

 bar

 Kpa

 bar

 Kpa

 bar

 Kpa 

 1,9

0,1

 9,6

 

 1,4

 

 

 

 

 

 

 3,8

 

 

 

 4,8

 

 

 

 

 

 

 5,8

 

 

 0,1

 9,6

 

 2,8

 

 

 

 

 7,7

 

 

 0,2

 16,5

 

 4,1

 

 

 

 

 9,6

 

 

 0,2

 23,4

 0,1

 6,2

 

 

 

 

 11,5

 

 

 

 

 0,1

 8,3

 

 

 

 

 15,4

 

 

 

 

 0,1

 13,8

 

 

 

 

 19,2

 

 

 

 

 0,2

 20,0

 

 2,8

 

 

 23,1

 

 

 

 

 0,3

 27,6

 

 4,1

 

 

 30,8

 

 

 

 

 

 

 0,1

 6,2

 

 2,1

 38,5

 

 

 

 

 

 

 0,1

 9,6

 

 2,8

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit