Schéma potrubních systémů

Následující schémata byla vyvinuta jako pomůcka pro instalaci potrubních systémů pro zemědělské postřikovače. Podobné ruční ventily mohou být nahrazeny elektrickými ventily. Nicméně sekvence funkce těchto ventilů by měla zůstat shodná. Mějte na paměti, že nejběžnější příčinou předčasné závady je nesprávná instalace.

Objemové čerpadlo

Pístová, válečková a membránová čerpadla jsou všechna určitým typem objemových čerpadel. To znamená, že výkon čerpadla je přímo úměrný k otáčkám a v podstatě nezávisí na tlaku. Klíčovou součástí v systému objemového čerpadla je pojistný tlakový ventil. Správné umístění a parametry pojistného tlakového ventilu jsou základem pro bezpečný a přesný chod objemového čerpadla.

Positive 2-way Pump

Schéma dvoucestné instalace potrubí

Positive 3-way Pump

Schéma třícestné instalace potrubí

 Jiná než objemová čerpadla

Odstředivé čerpadlo je nejběžnějším typem jiného než objemového čerpadla. Výstup tohoto typu čerpadla je ovlivňován tlakem. Toto čerpadlo je ideální pro dosažení velkých přečerpaných objemů kapalin při nízkém tlaku. Klíčovou částí odstředivého čerpadla je škrticí ventil. Ruční škrticí ventil na hlavním výstupním potrubí je základem pro přesný chod odstředivého čerpadla.

Non Positive 2-way Pump
                             
                            Schéma dvoucestné instalace potrubí

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit