Informace o velikosti kapky a snosu

Obrazec postřiku tryskou je tvořen mnoha kapkami různých velikostí. Velikost kapek popisuje průměr jednotlivých kapek postřiku.

Jelikož má většina trysek široké rozložení velikosti kapek (jinak nazýváno spektrum kapek), je užitečné shrnout tyto údaje statistickou analýzou. Nejmodernější zařízení pro měření velikosti kapek jsou automatizovaná, k analýze tisíců kapek během několika sekund používají počítače a vysokorychlostní zdroje světla, například lasery. Statisticky se pak tento velký objem dat sníží na jediné číslo, které je výrazem velikosti kapky obsažené ve tvaru postřiku; pak lze provést klasifikaci formou tříd velikosti kapek. Tyto třídy (velmi jemná, jemná, střední, hrubá, velmi hrubá a extrémně hrubá) pak lze použít pro vzájemné porovnání trysek. Při vzájemném porovnávání velikosti kapek trysek je nutné postupovat opatrně, protože specifická testovací procedura a přístroje mohou porovnání nepříznivě ovlivnit.

Velikost kapek se obvykle měří v mikronech (mikrometrech). Jeden mikron se rovná 0,001 mm. Mikron je užitečná měrná jednotka, protože je dostatečné malá na to, aby se pro měření velikosti kapky dala použít celá čísla.

Většina zemědělských trysek může být klasifikována jako trysky produkující jemné, střední, hrubé nebo velmi hrubé kapky. Tryska s hrubými nebo velmi hrubými kapkami se obvykle volí pro minimalizaci snosu postřiku mimo cílovou oblast, zatímco trysky s jemnými kapkami se vyžadují k dosažení maximálního pokrytí povrchu cílové rostliny.

Srovnáním mezi typy trysek, úhlem rozstřiku, tlakem a průtokem se rovněž zabývají třídy velikosti kapek uvedené v tabulkách na straně 182–183 por Katalog 50-CZ.

Další měření velikosti kapek, které je užitečné pro stanovení potenciálního snosu trysky, je procento snášených jemných kapek. Protože menší kapky mají větší tendenci pohybovat se mimo cíl, má smysl stanovit, jaká procentuální hodnota malých kapek platí pro specifickou trysku, a tím minimalizovat množství snosu. Kapky s velikostí menší než 200 mikronů jsou považovány za potenciální přispěvatele snosu. Níže uvedená tabulka ukazuje několik trysek a procento jemných kapek ovlivněných snosem.

Společnost TeeJet Technologies využívá pro specifikaci postřiku, získání velikosti kapek a další důležité informace nejmodernější měřicí přístrojové vybavení (lasery PDPA a Oxford). Nejnovější přesné informace o tryskách a velikosti příslušných kapek vám poskytne nejbližší zástupce produktů TeeJet.

Kapky ovlivnitelné snosem*

Typ Trysky 
(průtok 1,16 l/min)

 Přibližná procentuální hodnota objemu 
snosu s velikostí menší než 200 mikronů

1,5 bar

3 bar

  XR TeeJet 110°

14%

34%

  XR TeeJet 80°

6%

23%

  DG TeeJet 110°

<1%

20%

  DG TeeJet 80°

<1%

16%

  TT - Turbo TeeJet

<1%

12%

  TF - Turbo FloodJet 

<1%

<1%

  AI TeeJet 110°

N/A

<1%

*Data získaná postřikem vody při pokojové teplotě v laboratorních podmínkách.

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit