Klasifikace velikosti kapky

Výběr trysky je často založen na velikosti kapek. Velikost kapek z trysky je velmi důležitá v případě, že účinnost specifické chemikálie pro postřik rostlin závisí na pokrytí nebo je prioritou zabránění postřiku mimo cílové plochy.

Většina zemědělských trysek může být klasifikována jako trysky produkující jemné, střední, hrubé nebo velmi hrubé kapky. Trysky vytvářející velmi jemné kapky jsou obvykle doporučovány pro postřik po vzejítí rostlin, který vyžaduje vynikající pokrytí zamýšlené cílové plochy. Většina běžných trysek použitých v zemědělství jsou ty, které produkují kapky střední velikosti. Trysky produkující střední a hrubé kapky lze použít pro kontaktní a systémové herbicidy, povrchově aplikované herbicidy postřikované před vzejítím, insekticidy a fungicidy.

Důležitý faktorem, který je třeba mít při výběru postřikovací trysky vytvářející kapky v jedné z šesti kategorií na paměti, je to, že jedna tryska dokáže produkovat kapky v různých velikostních třídách podle toho, jaký tlak postřiku je použit. Tryska může například při nízkém tlaku produkovat střední kapky a při vyšším tlaku kapky jemné.

Klasifikace velikosti kapky*

VF

  F

 M

 C

VC

XC


VF = Velmi jemné
F = Jemné
M = Střední
C = Hrubé
VC = Velmi hrubé
XC = Extrémně hrubé

*V době tisku je klasifikace velikosti kapek založena na specifikacích normy BCPC a je v souladu s normou ASAE S-572. Klasifikace se mohou změnit.


Vyberte si z následujících rozstřikovacích hrotů detailnější informace o velikosti kapek: 

Turbo TeeJet®, AI/AIC TeeJet®, Turbo TwinJet®, Turbo TeeJet Induction®

XR/XRC TeeJet®, TP TeeJet®, TurfJet, Turbo FloodJet®, DG TwinJetv, TwinJet®, DG TeeJet® Even, DG TeeJet®


Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit