Systémy měření snosu

S cílem splnit požadavky redukce nárazníkových zón v některých evropských zemích provedla společnost TeeJet Technologies pro svou řadu trysek TeeJet® rozsáhlé testy rozložení a snosu u evropské prominentní výzkumné instituce. Institut Silsoe Research Institute ve Velké Británii a středisko Federal Biological Research Center for Agriculture and Forestry v Německu jsou dvě nezávislé testovací organizace, jejichž služeb společnost TeeJet Technologies v současnosti využíváogies.


1Vyhodnocení místního rizika pro životní prostředí s ohledem na pesticidy (LERAP)

Požadavky LERAP se vztahují k možnosti snížení šířky nárazníkové zóny definované pro ochranu povrchové vody před znečištěním produkty na ochranu rostlin v případě, že výsledky vyhodnocení místního rizika pro životní prostředí označují, že je provedení tohoto kroku bezpečné. Jedním z faktorů, jež je nutné vzít v úvahu jako součást vyhodnocení LERAP, je použití technických prostředků (provozních a technických) pro snížení míry snosu postřiku vznikajícího při aplikaci látek, které by byly nanášeny v místním prostředí. Systémy pro aplikaci postřiku, které vykazují tyto vlastnosti redukující míru snosu, budou označeny hodnocením „LERAP-Low Drift Star Rating“, a lze je tak použít v postupech vyhodnocení místního rizika snosu pro životní prostředí.

Ocenění hvězdičkami je udělováno porovnáním úrovně snosu pro postřikovací koncovky TeeJet s odpovídajícími hodnotami snosu a pro referenční systém. Hodnocení snosu se provádí v aerodynamickém tunelu pomocí vody a 0,1 % neionizované povrchově aktivní látky pro referenční i testovanou trysku z výšky 0,5 m.

Postřikovací koncovky TeeJet, které získaly akreditaci, byly testovány podle předepsaného protokolu institutem Silsoe Research Institute, Wrest Park, Silsoe, Bedford, MK45 4HS Velká Británie, a pak odeslány k akreditaci jinou schválenou laboratoří, v tomto případě Central Science Laboratory, Sand Hutton, York, YO41 1LZ Velká Británie.

Podrobnosti o požadavcích LERAP a postupech akreditace získáte na adrese http://www.pesticides.gov.uk/fg_leraps.asp.

Federal Biological Research Center for Agriculture and Forestry (BBA)

Department for Plant Protection Products and Application Techniques, oddělení německého střediska BBA.

         

2V Německu jsou nárazníkové zóny u orné půdy pro obilí, ovocné sady, vinice nebo
  chmelnice  závislé na podmínkách aplikace. Speciální systém měřící index
  potenciálu snosu (DXI) bere v úvahu typ sousedních vod a vegetaci na jejich
  březích. Použité techniky aplikace mají hlavní vliv na šířku nárazníkové zóny.


V případě žádosti o certifikaci jako zařízení snižující ztráty musí výrobce dodat výsledky testů, které prokazují redukci míry snosu. V případě běžných postřikovačů s rámy jsou měření v aerodynamickém tunelu na jednotlivých tryskách postačující. Tyto testy jsou prováděny střediskem BBA podle speciálního protokolu

Postřikovací koncovky TeeJet, které získaly akreditaci, byly testovány podle předepsaného protokolu institutem Department for Plant Protection Products and Application Techniques, Biologische Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft, Messeweg 11/12, D – 38104 Braunschweig, Německo. Podrobnosti o středisku BBA a postupech akreditace získáte na adrese http://www.BBA.de.

1Pesticides Safety Directorate. 7. srpna 2002. http://www.bba.bund.de/cln_045/DE/Home/homepage__node.html__nnn=true

2Herbst, A. 2001. A Method to Determine Spray Drift Potential from Nozzles and its Link to Buffer Zone Restrictions. ASAE Meeting Paper No. 01-1047. St. Joseph, Mich.: ASAE

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit