Převodní součinitele

Postřik kapalinami s jinou hustotou, než má voda

Protože všechny tabulkové hodnoty v tomto katalogu jsou založeny na postřiku vodou, která má specifickou hmotnost 1 kilogram na litr, musí být při postřiku kapalinami s jinou hustotou (které jsou těžší nebo lehčí) použity převodní součinitele. Pro stanovení správné velikosti trysky pro postřikovanou kapalinu nejprve vynásobte požadovaný počet l/min nebo l/ha postřikované kapaliny převodním součinitelem vody. Pak použijte novou převedenou hodnotu l/min nebo l/ha k výběru správné velikosti trysky.

Příklad:
Požadovaná rychlost aplikace je 100 l/ha kapaliny, která má hustotu 1,28 kg/l. Správnou velikost trysky stanovíte následujícím způsobem:

l/ha (kapalina jiná než voda) x převodní součinitel 
       = l/ha

100 l/ha (1,28 kg/l roztok) x 1,13
      = 113 l/ha (voda)

Obsluha by si měla vybrat takovou velikost trysky, která dodá 113 l/ha vody pod požadovaným tlakem.

  

Hustota – kg/l

Převodní Součinitel

0,84

0,92

0,96

0,88

1,00 - VODA

1,00

1,08

1,04

1,20

1,10

1,28 - 28% dusík

1,13

1,32

1,15

1,44

1,20

1,68

1,30Různé převodní součinitele

Jeden hektar = 10 000 čtverečních metrů 
                     = 2,471 akrů

Jeden akr = 0,405 hektaru

Jeden litr na hektar = 0,1069 galonu na akr

Jeden kilometr = 1000 metrů
                        = 3300 stop
                        = 0,621 míle

Jeden litr = 0,26 galonu 
               = 0,22 galonu (britského)

Jeden bar = 100 kilopascalů 
                 = 14,5 liber na čtvereční palec (PSI)

Jeden kilometr za hodinu = 0,62 míle za hodinu

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit