Prohlížet vše
Tryska broadcast
Trysky používané pro typické celoplošné aplikace za použití postřikovače výložníkového typu. Tyto trysky mají obvykle zkosené ploché rozptylové obrazce, které přesahují jeden přes druhý podél konstrukce ramene.
Trysky bez použití rámu
Trysky používané pro aplikace, kde se nepoužívá typická výložníková konstrukce. Tyto trysky obvykle produkují velmi široké rozptylové obrazce.
Trysky pro pásový postřik
Trysky používané pro aplikace, kde jsou požadavky na specifické plochy nebo pásy. Tyto trysky mají obvykle stejnoměrné rozptylové obrazce.
Speciální trysky
Trysky typicky používané v různých typech aplikací; jako například postřik sadů nebo vinic. Tyto trysky jsou obvykle ve velikostech pro použití při vysokých postřikovacích tlacích.
Trysky pro hnojivo
Trysky typicky používané v aplikacích tekutých umělých hnojiv. Tyto trysky obvykle produkují pevné proudové obrazce.
Oplachovací trysky nádrže
Trysky typicky používané pro vyplachování a/nebo čištění nádrží nebo nádob. Tyto trysky obvykle produkují kruhové rozptylové obrazce.
Součásti rámu
Výběr výrobků typicky instalovaných na výložnících nebo jiných konstrukcích, na nichž jsou na svých místech uloženy a uchyceny trysky. Tyto výrobky představují řadu od těles trysek a vík až po svěrky a další různé armatury.
Ventily a rozvaděče
Výběr výrobků typicky používaných pro regulaci kapaliny a zapínací/vypínací zařízení pro postřikovače. Tyto výrobky představují řadu od solenoidního až po kulový typ a jsou dostupné v manuálních nebo elektrických ovládacích členech.
Filtry
Výrobky typicky používané jako filtrační zařízení pro postřikovače. Tyto výrobky představují řadu od větších, řadových filtrů až po menší tryskové filtry.
Stříkací pistole
Typicky používané pro manuální provoz se schopností zapínání/vypínání. Tyto výrobky představují řadu v dostupnosti výkonů a materiálů.
Navigace GPS
Výrobky typicky používané pro navigaci na polích pomocí použití navigace GPS. Tyto výrobky představují řadu sad, lišících se jejich prvky a přesností navigace.
Mapovací software
Software typicky používané ve spojení výrobky navigace GPS pro využití mapování různých typů v polních aplikacích.
Přijímače GPS a přídavná zařízení
Přijímače navigace GPS, které jsou používány s našimi navigačními výrobky se světelnou lištou. Tyto přijímače představují řadu sad, lišících se jejich prvky a přesností navigace.
Automatický systém řízení produkty
Výrobky používané pro palubní navigaci GPS využívající podporovaného řízení. Tyto představují řadu sad, lišících se jejich prvky a přesností navigace.
Řízení sekcí postřikovacího rámu
Výrobky typicky používané pro zvýšení kvality provozu našich navigačních systémů se světelnou lištou. Tyto výrobky představují řadu od automatických systémů managementu řádků po výrobky pro kompenzaci naklápění.
Řídicí jednotky postřiku
Elektronické řídící systémy pro přesnou aplikaci umělého hnojiva a materiálů pro ochranu plodin.
Komponenty přímých zapravovacích pro chemikálie
Přesné ovladače, měřicí čerpadla, nádrže na chemikálie a příslušenství pro systémy řízeného postřikování.
Řešení ISOBUS a ISO 11783
Výrobky pro přesnost pěstitelství, které vyhovují mezinárodním standardům kompatibility.
Průtokoměry a snímače otáček a tlaku
Senzory používané v mnohých řídících a monitorovacích aplikacích.
Řídicí ventily
Speciální ventily navržené pro ovládání aplikací produktu. Zahrnuje jak přímé ovládání produktu, tak i servo a PWM hydraulické řídicí ventily.
Ovladače aplikace kalu
Řídicí systémy navržené pro precizní aplikace produktů škodlivých pro zvířata.
Ovladače granulovaných aplikací
Řídicí systémy navržené pro precizní aplikace granulovaných umělých hnojiv.
Monitory ztrát zrna
Sdružené ukazatele výkonu, snímače ztráty zrna a související zařízení.
Ovladače TramLine
Řídí secí ovladače pro automatické vytváření kolejových řádků během secích operací.
Monitorování traktoru a stroje
Systémy monitorující provoz traktoru a stroje, včetně otáček, rychlosti a monitory práce.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit