TeeJet® Ploché postřikovací koncovky VisiFlo®


Vlastnosti

  • Plochý postřikový paprsek se zkosenými okraji pro rovnoměrné pokrytí.
  • Verze VisiFlo s barevným kódováním je k dispozici s keramickým ústím.
  • Maximální hodnota tlaku 20 barů.


Typická použití

  • Výborné použití u přímých aplikací pro postřik vzdušným proudem v sadech a ve vinicích a u jiných speciálních plodin.
  • Rovněž velmi vhodné pro aplikace insekticidů, fungicidů, defoliantů a listových hnojiv při tlakových hodnotách 3 bary a vyšších.
Dokumenty
Český katalog 50, strana 45
Pro další informace použijte hledací nástroj, umístěný nahoře vpravo.
Upozorňujeme, že některé výrobky nemusí být k dispozici ve všech zemích a na všech trzích.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit