TeeJet® Regulátory průtoku


Regulátory průtoku se většinou montují na kultivační zařízení pro podpovrchovou aplikaci tekutých hnojiv a půdních fumigantů. Používají se rovněž u nadzemních proudových aplikací. 

Poznámka:
kotouč s výstupním otvorem se vkládá vždy tak aby strana označená číslem směřovala k vývodu.


Pro výpočet l/ha u kotouče s výstupním otvorem použijte následující rovnici:  
  

 l/min

  =  

       l/ha x km/hr x Š__

(pro 1 trysku)

 60000    

  l/ha   

  =  

 60000 x l/min (pro 1 trysku)

 km/hr x Š


Š  =  Rozteč trysek (v cm) u plošného postřiku.
   =  Šířka postřiku (v cm) pro jednu trysku, pásový postřik nebo postřik bez rámu.
   =  Rozteč řádků (v cm) dělená počtem trysek na řádek u směrovaného postřiku.


Pokud se v případě aplikace vytváří zpětný tlak nebo se stříká do tekutiny, je třeba provést měření a kalibraci, aby byly zajištěny správné pracovní hodnoty. Převodní součinitelé musí být použity, když jsou aplikované kapaliny těžší nebo lehčí než voda.


Jak objednávat:
Uveďte číslo kotouče s výstupním otvorem.
     Příklad:
     CP4916-008

Dokumenty
Český katalog 50, strana 50
Pro další informace použijte hledací nástroj, umístěný nahoře vpravo.
Upozorňujeme, že některé výrobky nemusí být k dispozici ve všech zemích a na všech trzích.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit