Turbo TwinJet® Dvojité ploché postřikovací koncovky
TTJ spray
 • TTJ spray
 • TTJ group
 • tttj 04 red
 • TTJ60 crossSection


Vlastnosti

 • Konstrukce s dvojitým výstupem vytváří dva vějířovité ploché tvary vystřikované látky s úhlem 110° s pomocí patentované technologie trysek Turbo TeeJet®. Úhel mezi každým tvarem postřiku je 60° dopředu a dozadu.
 • Nejvhodnější pro široce rozložený postřik tam, kde je důležité špičkové pokrytí listoví a průnik korunou.  
 • Rozsah velikosti kapek je o něco větší, než v případě trysky Turbo TeeJet se stejnou kapacitou, což zaručuje snížení úletu kapek a zvyšuje pokrytí a průnik korunou.
 • Vylisovaný polymer zajišťuje vynikající odolnost proti opotřebování a vlivu chemických látek.
 • K dispozici v šesti barevně kódovaných kapacitách VisiFlo® s rozsahem tlaku 1,5–6 bar.
 • Ideální pro použití u automatických řídicích jednotek postřikovačů.
 • Automatické vyrovnávání postřiku při použití pouzder 25612-*-NYR Quick TeeJet® a těsnění.

 
Typická použití

Kontaktní
Látka

 Systemická 
Látka

Regulace
Úletu

Výborný

 Výborný

Velmi Dobrý

Velmi Dobrý*

 Výborný*

 Výborný*


*Při tlaku nižším než 2,0 bar


Optimální výška postřiku

Úhel
rozstřiku

 Rozestup trysek
50 cm

110º

 50 cm
Jak objednávat:

Specifikujte číslo koncovky.
     Příklad:
     TTJ60-11004VP - polymer s barevným kódováním VisiFlo

Dokumenty
Český katalog 50, strana 10
Pro další informace použijte hledací nástroj, umístěný nahoře vpravo.
Upozorňujeme, že některé výrobky nemusí být k dispozici ve všech zemích a na všech trzích.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit