Výrobky postřikovací techniky

TTI-boom.jpg

Tryska broadcast
Trysky používané pro typické celoplošné aplikace za použití postřikovače výložníkového typu. Tyto trysky mají obvykle zkosené ploché rozptylové obrazce, které přesahují jeden přes druhý podél konstrukce ramene.
Trysky bez použití rámu
Trysky používané pro aplikace, kde se nepoužívá typická výložníková konstrukce. Tyto trysky obvykle produkují velmi široké rozptylové obrazce.
Trysky pro pásový postřik
Trysky používané pro aplikace, kde jsou požadavky na specifické plochy nebo pásy. Tyto trysky mají obvykle stejnoměrné rozptylové obrazce.
Speciální trysky
Trysky typicky používané v různých typech aplikací; jako například postřik sadů nebo vinic. Tyto trysky jsou obvykle ve velikostech pro použití při vysokých postřikovacích tlacích.
Trysky pro hnojivo
Trysky typicky používané v aplikacích tekutých umělých hnojiv. Tyto trysky obvykle produkují pevné proudové obrazce.
Oplachovací trysky nádrže
Trysky typicky používané pro vyplachování a/nebo čištění nádrží nebo nádob. Tyto trysky obvykle produkují kruhové rozptylové obrazce.
Součásti rámu
Výběr výrobků typicky instalovaných na výložnících nebo jiných konstrukcích, na nichž jsou na svých místech uloženy a uchyceny trysky. Tyto výrobky představují řadu od těles trysek a vík až po svěrky a další různé armatury.
Ventily a rozvaděče
Výběr výrobků typicky používaných pro regulaci kapaliny a zapínací/vypínací zařízení pro postřikovače. Tyto výrobky představují řadu od solenoidního až po kulový typ a jsou dostupné v manuálních nebo elektrických ovládacích členech.
Filtry
Výrobky typicky používané jako filtrační zařízení pro postřikovače. Tyto výrobky představují řadu od větších, řadových filtrů až po menší tryskové filtry.
Stříkací pistole
Typicky používané pro manuální provoz se schopností zapínání/vypínání. Tyto výrobky představují řadu v dostupnosti výkonů a materiálů.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit