Software Fieldware™ Suite 3.01

Software Fieldware™ poskytuje kompletní sadu nástrojů pro mapování polí, sběr údajů o půdě, vodící stroje, ovládání měnící se velikosti aplikace a přenáší údaje do Geografického informačního systému (GIS). Instalujte software Fieldware na přenosný počítač, připojte přijímač diferenciálního Globálního polohovacího systému (DGPS) na port COM a jste připraveni vyjet.

Fieldware™
Všechny moduly tohoto software jsou spojené do jednoho kompletu ve Fieldware Suite. Toto je ekonomická volba, jestliže hodláte provádět mapování polí, sběr údajů o půdě, strojní vedení a ovládání měnící se velikosti aplikace.

Jinak si kupte pouze ty komponenty, které vyhovují vašim současným potřebám. Když jste připraveni na další krok, přidejte další modul.

Mapování pole a mřížkové vzorkování půdy
Mapování hranic a charakteru pole je často prvním krokem v preciznosti programu. Fieldware umožňuje:

 • Mapovat hranice pole
 • Zobrazuje dráhy, které ujedete
 • Mapuje polygony, čáry nebo body v jakékoliv kombinaci
 • Mapuje navigační rizika, aby později varovalo obsluhu, když provádí vedení
 • Zobrazuje v pozadí čtyřúhelníkovou mapu US Geological Survey nebo oblastní silniční mapu
 • Exportuje mapové údaje přímo do několika kompletů GIS nebo exportuje soubory do tvarového formátu

Fieldware rozdělí pole na čtvercová nebo pravoúhelníková políčka a potom vás naviguje do nějakého bodu v každé buňce této mřížky, kde bude proveden sběr vzorků půdy. Body mohou být v každé mřížce vystředěné, nevyrovnané nebo náhodně umístěné.

Řádek
Připojte světelnou lištu Swath k vašemu přenosnému počítači a budete mít paralelní řádkový navigační systém; ten vás bude navigovat a vytvoří záznamovou mapu toho, co jste již udělali.

Swath umožňuje:

 • Vede řádky v jakémkoliv uspořádání a v jakémkoliv směru
 • Vytváří více než jedno nastavení naváděcích čar na poli a přepíná mezi nastaveními
 • Vytváří hranice pole, v případě potřeby když nejsou k dispozici
 • Pozorujte mapu pole a sledujte postup vaší práce
 • Obdržíte záznamovou mapu "jak bylo provedeno", když jste skončili
 • Viditelným varovným blikáním budete varováni před blížícím se nebezpečím

Management velikosti dávky aplikace
Aplikaci výrobku se změnou velikosti dávky lze provádět pomocí Application Rate Management neboli ARM. V tomto modulu DGPS je přijímač připojený na jeden port COM a ovladač velikosti dávky je připojený na druhý port COM. Informace o zeměpisné poloze jsou přijímány a vyhodnocovány z přijímače GPS. Ovladač velikosti dávky střídavě přijímá údaje o velikosti dávek, které se mají aplikovat a odpovídá údaji, které potvrzující, že systém funguje správně.

Mapa určující pole, vyvinutá s kancelářským software GIS, je předem natažena do polního počítače. ARM z Fieldware provádí:

 • Monitoruje úkol a velikost dávky aplikace výrobků
 • Vytvoří mapu "jak bylo provedeno" pro aplikovaný výrobek
 • Pracuje s nebo bez světelné lišty Mid-Tech pro navigaci.
 • Automaticky vysílá nulovou velikost dávky do ovladače, když se dostanete do oblasti, která již byla pokryta.

Využijte výkonnost GIS
Údaje z datového souboru Fieldware lze importovat do většiny kompletů kancelářského software GIS, kde mohou být spojovány s jinými zmíněnými zeměpisnými údaji. Když používáte prvek Map Manager Utility, který je obsažený ve všech modulech Fieldware, můžete zobrazit kombinace datových souborů.

Technická podpora a záruka

TeeJet Technologies poskytuje podrobné příručky na softwarové postupy. Další technická podpora je prostě telefonické zavolání. Podpora je bezplatná po dobu jednoho roku ode dne prodeje. Instalace a zaškolení na místě jsou možné po dohodě s TeeJet.

Dokumenty
Two page bulletin on our Fieldware precision farming software package.
Pro další informace použijte hledací nástroj, umístěný nahoře vpravo.
Upozorňujeme, že některé výrobky nemusí být k dispozici ve všech zemích a na všech trzích.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit