Monitory ztrát zrna

Deere-Combine.jpg

Použití optimalizovaných snímačů vyvinutých díky 25 rokům zkušeností se systémy monitorování ztrát zrna umožnilo, že nyní téměř každou sklízecí mlátičku lze vybavit takovým systémem.

Snímače na sítech měří objem ztrát zrna na sítech, a indikují tak potřebu pro nastavení rychlosti otáčení ventilátoru nebo celkovou průchodnost stroje. Například snímače vytřásadle slámy měří ztrátu na tomto zařízení (jedná se o úzké hrdlo průchodnosti sklízecí mlátičky) a indikují okamžik, kdy vytřasadlo slámy není schopno udržet výkon podle jiných částí stroje—a kdy jej ZPOMALUJÍ.

Kombinování vstupů (ztráta/bez ztráty) ze snímačů umístěných na sítech a vytřasadle slámy lze využít pro zvýšení výkonnosti sklízecí mlátičky. Citlivost každého snímače lze snadno nastavit a umožnit tak různé velikosti zrna.

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit