Řídicí jednotka postřiku AirMatic® AirJet®
Airmatic Controller
  • Airmatic Controller


Řídicí jednotka AirMatic je klíč k udržení konzistentní velikosti kapky

Řídicí jednotka AirMatic ovládá průtok vzduchu do trysek AirJet. Snímá změny v tlaku kapaliny a nastavuje podle toho průtok vzduchu. To umožňuje systému udržovat konzistentní velikost kapek v případě změny traťové rychlosti anebo rychlosti aplikace.

Pomocí řídicí jednotky AirMatic je regulace velikosti kapky v podstatě odolná proti nesprávnému použití. Systém poskytuje informace potřebné pro správu změněných podmínek.

  • Pět stupňů nastavení velikosti kapek. Vyberte si mezi velmi jemnou, jemnou, střední, hrubou a velmi hrubou velikostí kapky. Při změně podmínek se velikost kapky může okamžitě přepnout bez opuštění kabiny postřikovače nebo výměny postřikovacích koncovek.
  • Režim alarmu. Když systém detekuje změnu tlaku kapaliny mimo nastavený poměr tlak/vzduch, na displeji se rozbliká hlášení upozorňující operátora „Jeďte pomaleji“ nebo „Jeďte rychleji“. Podobně se rozbliká hlášení „Zvyšte otáčky“ v případě, že vzduchový kompresor pracuje s malými otáčkami.
  • Měření rychlosti větru. Volitelný anemometr měří sílu větru a informuje obsluhu, když je pro postřik vítr příliš silný.
  • Měření otáček. Volitelný výstup měří otáčky (l/MIN) vzduchového kompresoru a monitoruje tak nepřetržitě jeho výkon během činnosti.
  • Plná kompatibilita. Řídicí jednotka AirMatic může být použita v kombinaci s elektronickou řídicí jednotkou průtoku TeeJet.

Poznámka: Není k dispozici ve všech zemích.

Kontrolní seznam systému

Číslo
Součásti

Popis

65-50004

  Upevňovací držák konzoly (požadovány 2)

75-50006

  Konzola 844-E-5

75-30008

  Konzola AirMatic

45-05409

  Hlavní kabel AirMatic

51-20010

  Snímač rychlosti větru

45-20240

  Hlavní prodlužovací kabel, 4 m

45-20055

  Hlavní kabel, 5 m

45-20006

  Napájecí kabel, strana akumulátoru

45-20061

  Napájecí kabel, strana postřiku, 10 m

78-10002

  Rozváděcí skříň

90-02177

  Průtokoměr 80l s hadicovými spoji 1"

16-40015

  Bezdotykový snímač otáček kola, 4 m

45-20047

  Kabel snímače tlaku, 6 m (požadovány 2)

16-40005

  Snímač tlaku, 10 bar

16-00011

  Snímač tlaku, 2,5 bar

57-10050

  Kabel mezi průtokoměrem a rozváděcí skříní, 4 m

  344BRL-2FS-03C60IC 

  Regulační ventil kapaliny

455BEC-2F-C0IU

  Rozvodné potrubí kapaliny sekcí rámu

495BEC-C60IU

  Rozvodné potrubí vzduchu sekcí rámu

  346BRB-2F-03C60IUC  

  Regulační ventil vzduchu

491BEC-C60IU

  Pojistný ventil vzduchu

49880A-#-NYB

  Trysky AirJet (1 pro každou pozici trysky v postřikovači) 


Poznámka:
Vzduchový kompresor není od TeeJet k dispozici.

Dokumenty
Český katalog 50, strana 137
Explains the automated system that uses advanced liquid plus air nozzle technology to give the operator the ability to adjust droplet size on-the-go regardless of changes in speed or liquid pressure.
Pro další informace použijte hledací nástroj, umístěný nahoře vpravo.
Upozorňujeme, že některé výrobky nemusí být k dispozici ve všech zemích a na všech trzích.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit