O ISOBUS
ISOBus Diagram
 • ISOBus Diagram
 • TeeJet ISOBUS


ISO 11783


Snadná integrace, celková kompatibilita a moderní pojetí jsou klíčovými komponenty naší technologické strategie

TeeJet pokračuje ve vedení na cestě k preciznímu hospodaření díky včasnému převzetí a implementaci mezinárodních norem

Pěstitelé a zemědělští technici novou technologii rychle přijmou v případě, že výhody vyrovnají náklady, a že se zvýší ziskovost. Pokročilé řídicí a monitorovací systémy jsou nyní používány v širokém měřítku s mnoha nástroji ke zlepšení přesnosti, účinnosti a produktivity. Většina těchto systémů vyžaduje pro montáž do kabiny traktoru kontrolní jednotku nebo displej. To může vést k neuspořádané hromadě kabelů, držáků a řídicích konzol v kabině.

Nová generace řídicích systémů s nástroji využívá výhod možností moderní zástavby sítí ke zdokonalení funkčnosti a hodnoty a ke snížení nepořádku v kabině. Náš přístup k využívání modulů pro precizní hospodaření umožňuje systémům snadněji řídit více nástrojů současně s využitím jediné konzoly. K této filozofii designu jsme se zavázali a normováním ISOBUS pokračujeme v dalších krocích.

Několik slov o ISOBUS


V roce 2001 se výrobci hospodářských strojů zavázali k implementaci norem umožňujících využívání běžných komunikačních rozhraní spolu s traktory, nářadími a systémy pro management hospodaření. Tím se umožní snadnější vzájemná komunikace produktů různých výrobců a eliminují se řídicí zařízení, terminály a displeje specifické pro jednotlivé nářadí. Jedna monitorovací jednotka v kabině bude kontrolovat všechna nářadí – sběrací lis pro válcové balíky , postřikovač, rozmetadlo atd. – a komunikovat s traktorem a systémem pro management hospodaření, přičemž usnadní dokumentaci všech aktivit na poli.

Byly vyvinuty vysoce specifické normy: ISO 11783, často nazývána ISOBUS. Normy jsou poměrně komplexní a očekává se, že jejich převzetí v celém průmyslovém odvětví bude nějaký čas trvat. Evropa vede - mnoho výrobců zařízení nabízí ovládání nářadí podle ISOBUS a řešení monitorování. Severní Amerika je rovněž na postupu, byť poněkud pomalejšími krůčky.

Jako společnost s globálním vedením v oblasti aplikační technologie a ovládání nářadí jsme mezi prvními, kteří své produkty navrhují podle norem ISO 11783 tak, aby byla zajištěna snadná integrace a kompatibilita se zařízeními jiných výrobců, a to jak v současnosti, tak v budoucnu.

Jaké výhody vám přinese normování podle ISOBUS

Naše týmy v oblasti vývoje produktů v Evropě a Severní Americe jsou zaměřeny na normování ISOBUS. V současnosti nabízíme kabinové konzoly (běžněji také označovány jako virtuální terminály), snímače rychlosti GPS a počítače pro ovládání nářadí, které jsou v souladu s ISOBUS. V dalších měsících a letech bude v souladu rovněž celá řada elektronických produktů.

Jaké výhody vám tedy přináší náš závazek dodržovat ISOBUS:

 • Lepší hodnota– jediný terminál pro všechny činnosti znamená, že nebudete nuceni pořizovat řídicí konzolu pro každé jednotlivé nářadí.
 • Snadnější používání – je třeba seznámit se pouze s jedním terminálem. 
 • Snadnější instalace – „bez nastavování“ se stává skutečností díky normovaným přípojkám, kabelům a softwaru.
 • Větší flexibilita – vyberte si produkt, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, aniž byste se museli starat o kompatibilitu s ostatním nářadím a zařízením.
 • Lepší dokumentace – sběr veškerých dat se provádí z jediného místa a data se jednodušeji přenášejí do hlavního počítače.
 • Bezpečnost investic – produkty, které dnes zakoupíte, budou mít dobrou využitelnost rovněž v budoucnosti.

Aby bylo možné tyto výhody využít, zvažte následující:

 • Při koupi dalšího traktoru nebo sklízecí mlátičky si ověřte, že je kompatibilní s ISOBUS a nebo se dá zakoupit s volitelným balíčkem ISOBUS.
 • Pořizujte nářadí kompatibilní s ISOBUS–takové, jež jsou vybaveny monitorovací jednotkou v souladu s ISOBUS.
 • Zakupte monitorovací jednotku ISOBUS a používejte ji s nářadím ISOBUS.
 • Nářadí kompatibilní s ISOBUS je možné používat spolu s traktorem, který není v souladu s ISOBUS, nedocílíte však plných výhod, které systém přináší.

Přestože možná ještě nejste připraveni na ISOBUS, my ano. Postřikovače, rozmetadla a řídicí jednotky nářadí TeeJet jsou na věk ISOBUS připraveny. 

Technologické vedení: další důvod, proč se spolehnout na TeeJet při všech řešeních svých aplikací.

Další informace o normách ISOBUS a ISO 11783 viz:

Dokumenty
pdfO ISOBUS (76 kb)
Český katalog 50, strana 151
Pro další informace použijte hledací nástroj, umístěný nahoře vpravo.
Upozorňujeme, že některé výrobky nemusí být k dispozici ve všech zemích a na všech trzích.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit