TeeJet® Součásti pro granulovaný prostředek
Datalink
  • Datalink
  • GranSwitchBox
  • hydr control valve


Rozváděcí skříně

Rozváděcí skříň pro jednoduchý rám nebo dvojitý rám s vestavěnými funkcemi Vypnuto, Auto (Zapnuto) a Potlačení pojezdové rychlosti (GSO) do jedné jednotky. Snímací kabely rámu jsou k dispozici pro vozidla s vestavěnými řídicími spínači.


Číslo
Součásti

Popis

Poznámka

405-0075

  Rozváděcí skříň pro jeden dopravník s funkcí Vypnuto/Auto/GSO

w

405-0098

  Rozváděcí skříň pro dvojitý rám s vestavěnými funkcemi 
  Vypnuto/Auto/GSO—pro dvojité konektory Mid-Tech

w, x

404-0062

  Rozváděcí skříň s funkcí Vypnuto/Auto/GSO

y

404-0050

  Vypnuto/Auto/GSO, spínač upevněný do panelu

y

105-0024

  AirRozváděcí skříň Air-Max, pouze pro suchou látku
  (Levá/Pravá strana rámu vypnutá)

z, w

105-0025

  Rozváděcí skříň Air-Max rám pro kapalnou látku 
  (Levá/Pravá strana rámu vypnutá)

z, w

405-0036

  Kabel stavu rámu  

Poznámka:

w  -  Včetně stavového kabelu rámu.
x   -  Použijte 402-0040 nebo 402-0065 pro uzpůsobení snímače štěrbin 
        Dickey-John 360 pro tuto skříň.
y   -  Použije ve spojení s kabelem stavu rámu.
z   -  vyžaduje speciální kabel. Viz systém Air-Max.


Snímače rychlosti aplikace
Snímače rychlosti jsou použity pro měření rychlosti dopravníku. Snímače s kotoučem se štěrbinami mohou být upevněny na pohonu dopravníku, vloženém kole nebo na pomocném hřídeli. Snímače indukčního typu mohou číst signál pomocí řetězového kola nebo kola upevněného na pohonu dopravníku nebo pomocném hřídeli. 


Číslo
Součásti

Popis

Poznámka

16-05000

  Snímač převodového kola

ff, dd

16-05004

  Snímač převodového kola s kabelem 6 m

aa, dd

120-0009

  Snímač rychlosti aplikace se štěrbinami řady 360 
  s kabelem 3 m

cc

120-0042

  Indukční snímač rychlosti s kabelem 2,7 m

aa, dd

67-00004

  Kruhová spojka hřídele 19 pro 120-0009  

Součásti pro Aplikaci

105-0007

  Monitor průtoku chemikálií, konzola alarmu—4 polohy  

405-0066

  Kabel rozhraní hladiny v násypce  

600-0056

  Sestava motoru 12 V DC se snímačem  

120-0008

  Snímač rychlosti aplikace se štěrbinami řady 30, 
 s kabelem—3,5 m

ee

120-0008-P

  Snímač rychlosti aplikace se štěrbinami řady 60 
  s kabelem—3,5 m

ee

120-0040

  Bezdotykový snímač s kabelem 1,8 m, konektor Amp

mm

120-0043

  Bezdotykový snímač s kabelem 2,7 m, konektor Amp

mm

105-0104

  Modul řídicí jednotky zásobníku granulí, 40 A  

105-0105

  Modul řídicí jednotky zásobníku granulí, 10 A  

602-0014

  Signálový prodlužovací kabel 3,5 m  

Hydraulické Motory

28-05004

  Hydraulické motory se snímačem otáček 300 l/min při 38,5 l/min,
  126 cm3/ot ná barva s upevňovacími součástmi)

1

600-0060-P

  Hydraulický motor se snímačem otáček 500 l/min při 
  38,5 l/min, 75,4 cm3/ot

1

600-0061-P

  Hydraulický motor se snímačem otáček 144 l/min při 
  38,5 l/min, 261 cm3/ot

1

 Možnosti

28-10001

  Souprava těsnění pro hydraulický motor 28-05004  

600-0090

  Snímač pro výše uvedené hydraulické motory  

Poznámka :

aa    -

  Je nutný kovový předmět (např. řetězové kolo) pro snímání impulzů. 
  Kontaktujte TeeJet.

cc     -

  Při použití s 404-0061 nebo 404-0047 není nutný adaptér.

dd    -

  Používejte s 405-0098 nebo se standardním kabelem řízení průtoku 404-0022, 
  nebo s napájecím kabelem a kabelem pro řízení průtoku 405-0174.

ff      -

  Je nutný kabel 45-06114 nebo 45-0514.

ee    -

  Použijte pouze s modulem řídicí jednotky 105-0104ly.

mm   -

  Použijte pouze s modulem řídicí jednotky 105-0105.

1     -

  Upevnění sběrného potrubí pro hydraulické řídicí ventily EXR IV.

Dokumenty
Český katalog 50, strana 134
Pro další informace použijte hledací nástroj, umístěný nahoře vpravo.
Upozorňujeme, že některé výrobky nemusí být k dispozici ve všech zemích a na všech trzích.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit