Ovládání a zařízení aplikace

Rau-sprayer-in-wheat.jpg

Řídicí jednotky postřiku
Elektronické řídící systémy pro přesnou aplikaci umělého hnojiva a materiálů pro ochranu plodin.
Komponenty přímých zapravovacích pro chemikálie
Přesné ovladače, měřicí čerpadla, nádrže na chemikálie a příslušenství pro systémy řízeného postřikování.
Řešení ISOBUS a ISO 11783
Výrobky pro přesnost pěstitelství, které vyhovují mezinárodním standardům kompatibility.
Průtokoměry a snímače otáček a tlaku
Senzory používané v mnohých řídících a monitorovacích aplikacích.
Řídicí ventily
Speciální ventily navržené pro ovládání aplikací produktu. Zahrnuje jak přímé ovládání produktu, tak i servo a PWM hydraulické řídicí ventily.
Ovladače aplikace kalu
Řídicí systémy navržené pro precizní aplikace produktů škodlivých pro zvířata.
Ovladače granulovaných aplikací
Řídicí systémy navržené pro precizní aplikace granulovaných umělých hnojiv.
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit