Důvěrné

Informace o slibu zachování soukromí

Ve Spraying Systems Co., chápeme důležitost důvěry našeho zákazníka. Protože musíme shromažďovat vaše osobní informace pro provádění našeho servisu, naše politika je zacházet se všemi informacemi o našich zákaznících jako s důvěrnými. Udržet informace o zákaznících v bezpečí a využívat je pouze tak, jak to od nás naši zákazníci požadují, je pro nás všechny v Spraying Systems Co. hlavní prioritou. Zde je potom uveden náš slib o zachování soukromí našich jednotlivých zákazníků:

  • Zabezpečíme, podle přísných standardů bezpečnosti a důvěrnosti, jakékoliv informace, které nám naši zákazníci sdělí. 
  • Omezíme sběr a používání informací o zákazníkovi na minimum, požadované pro poskytování dokonalého servisu našim zákazníkům. Toto zahrnuje rady našim zákazníkům týkající se našich výrobků, služeb a jiných příležitostí a provádění našich obchodů. 
  • Přístup k těmto informacím povolíme pouze oprávněným zaměstnancům, kteří jsou proškoleni ve správném zacházení s informacemi o zákazníkovi. Zaměstnanci, kteří poruší náš slib o zachování soukromí, budou předmětem disciplinárního řízení. 
  • Informace o zákazníkovi neposkytneme žádné externí organizaci, kromě účelů ověření kreditu u zdrojů s uznávanými referencemi a služeb informačních středisek nebo když je od nás zákonem požadováno tak učinit.
  • Kdykoliv pro poskytování podpůrných služeb smluvně sjednáme jiné organizace, budeme od nich požadovat, aby se podřídily standardům této politiky a aby nám povolily provádět audit jejich plnění.

Naše obchody povedeme způsobem, který splňuje náš slib o zachování soukromí v mnoha zemích, v nichž provádíme obchody. 

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit