Certifikáty ISO

Systémy řízení jakosti a životního prostředí certifikované ISO 
 
Výroba mobilních systémů a zemědělských výrobků nejvyšší jakosti určených pro postřik, je pro Spraying Systems Co. prioritou. Klíčem k dosažení konzistentní vysoké jakosti je výroba a kontrola v přesných tolerancích. Naši zaměstnanci a počítačem řízená automatická obráběcí centra pomáhají zajistit nejvyšší konzistenci všech součástek. Dále Spraying Systems Co. navrhuje a vyrábí specializované strojní nářadí pro mnoho obráběcích operací.

V průběhu naší obchodní činnosti jsme zřídili přísný a komplexní systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí. Při uznávání našich pokračujících závazků poskytovat výrobky, které uspokojují požadavky našich zákazníků na dodávky a jejich jakost a také chrání životní prostředí, je firma Spraying Systems Co. hrdá na to, že obdržela certifikáty ISO 9001:2000 a 14001:2004. Ušetříte čas při prověřování a výběru vašeho dodavatele, když víte, že Spraying Systems Co. má certifikát v oblasti jakosti a ochrany životního prostředí.

Malé procento uvedených položek nemusí být vyráběno podle systému registrovaného v ISO. Pro další informace kontaktujte vašeho prodejního technika.

Prohlášení o politice jakosti a ochrany životního prostředí

Spraying Systems Co. se zavazuje poskytovat výrobky, které uspokojují požadavky našich zákazníků na dodávky a jejich jakost a také chrání životní prostředí prostřednictvím:

  • Vytvoření a neustálého zlepšování našeho integrovaného systému managementu jakosti a ochrany životního prostředí 
  • Závazku plnit požadavky zákazníků, zákonných a řídících orgánů týkající se předcházení znečišťování; 
  • Periodické revize managementu za účelem vyhodnocení naší politiky a cílů v oblasti jakosti a ochrany životního prostředí; a
  • Komunikace s interně i s externě zainteresovanými stranami
Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit